Endringer vedrørende egenerklæringer om konsesjonsfrihet

Statens kartverk har endret forskrift vedrørende egenerklæringer om konsesjonsfrihet, slik at kommunene nå skal legge inn opplysningene fra egenerklæringsskjemaet direkte i matrikkelen.

Sandefjord kommune er å regne som kommune med nedsatt konsesjonsgrense (på grunn av boplikt på enkelte eiendommer i Bogen og Melsomvik), og vi skal derfor benytte det røde egenerklæringsskjemaet om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, LDIR-356.

Endringen innebærer at vi ikke kommer til å sende skjemaet i retur, men at vi gir melding til innsender når opplysningene er lagt inn i matrikkelen om at hjemmelsdokumentene kan sendes til kartverket for tinglysning.