Frigjøringsdagen og Veterandagen i Sandefjord mandag 8. mai

Mandag 8. mai blir det minnehøytideligheter ved Andebu herredshus, Sandefjord kirke, Sandar kirke og ved minnesmerket over de falne i Stokke.

Minnehøytideligheter:

Andebu herredshus


Kl. 12.30
Kransenedleggelse v/ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Sandefjord kirke

Kl. 14.00 Ved Veteranmonumentet, kransenedleggelse og minneord v/Harald Imsen, leder Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) Sandefjord og Nordre Vestfold. 
Kulturelt innslag.

Kl. 14.20 Ved sjømennenes minnesmerke, kransenedleggelse v/ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Kl. 14.30 Ved minneplakettene inne i kirken, minnehøytidelighet v/sogneprest Therese Bustadmo.

Sandar kirke

Kl. 14.45 Ved minneplakettene, minnehøytidelighet inne i kirken, v/prost Øyvind Nordin.

Stokke

Kl. 16.30 Ved monumentet over de falne i Stokke, minnehøytidelighet v/ ordfører Bjørn Ole Gleditsch og orlogskaptein Håvar André Gautvik.

Kl. 17:00 Servering på Engveien senter.  Foredrag v/årets gjest, orlogskaptein Håvar André Gautvik, som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blant annet i Sør-Sudan.

Last ned program her

Vi hedrer våre falne

På denne dag - 8. mai - hedrer vi våre falne som ved sitt offer gjorde det mulig for oss å leve i fred og frihet. Etter fem års krig og okkupasjon kunne nordmenn på denne dag i 1945 igjen snakke og mene fritt uten å bli arrestert.

På frigjøringsdagen overtok de norske hjemmestyrkene kontrollen og sørget for ro og orden under parolen «samhold – disiplin – nøysomhet». Og fra denne dagen overtok de folkevalgte, demokratiske myndighetene styringen av landet.

I Sandefjord er 8. mai ikke minst krigsseilernes dag. De gjorde en stor innsats for landet og for de allierte på norske handelsskip og marinefartøyer og sørget for at forsyninger kom fram til frontene i Europa og Asia.

I forhold til folketallet var det ingen annen del av Norge som ofret så mange liv under annen verdenskrig som Vestfold. Det kom av at det var så mange typiske hvalfangst- og sjøfartskommuner i fylket. Blant disse var Sandar og Sandefjord, med stor deltagelse i sjøfartsrelaterte yrker også fra Andebu og Stokke.

Vi hedrer våre veteraner

På 8. mai hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til etterkrigstidens internasjonale operasjoner der Norge har deltatt.  Eksempler er Tysklandsbrigaden og operasjoner i FNs tjeneste.

Etter 1945 har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Fra Andebu, Stokke og Sandefjord har 400 deltatt i slike oppdragsiden 1978. De har blant annet deltatt som FN-observatører og vært aktivt med i fredsbevarende eller fredsopprettende operasjoner.

På 8. mai takker vi alle disse veteranene for deres innsats, deres mot og deres arbeid for verdensfreden. Vi samles i dag ved minnesmerker i alle deler av nye Sandefjord.