InterCity-utbyggingen

Høring av planprogram for InterCity-utbyggingen

Planleggingen av dobbeltsporutbyggingen på strekningen Tønsberg – Stokke – Sandefjord – Larvik er nå i full gang. Dette er første mulighet til å påvirke planleggingen! Planprogrammet, med de foreslåtte utredningskorridorene, legges på høring i perioden 1. mars – 12. april.
Se mer her