Nå kommer kjernejournal til Vestfold!

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige opplysninger om pasienten. Det kan være avgjørende når tiden er knapp.

1. mars får alle innbyggere i Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud samt Asker og Bærum som de siste i landet, kjernejournal.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder. Det som står om pasienten i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for andre behandlingssteder. I kjernejournal får fastlegen, helsepersonell på sykehus, legevakten og spesialister tilgang på lik og oppdatert informasjon om pasienten.

Når det haster å få tak i opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp.

Kjernejournal kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv.

Helsenorge.no – den offentlige helseportalen

Innbyggerne finner sin kjernejournal ved å logge seg på med elektronisk ID på helsenorge.no. Oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no og se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom, bør man snakke med legen og be om at dette registreres i kjernejournal.

Kort om kjernejournal

  • Kjernejournal samler viktige helseopplysninger om pasienten, slik som f.eks. fastlegen, nærmeste pårørende, adresse, legemidler, sykehusbesøk og alvorlige allergier/sykdommer.
  • Kjernejournal henter opplysninger både fra offentlige registre, behandlende lege og det pasienten selv legger inn.
  • Legen registrerer kritisk informasjon (alvorlige sykdommer/tilstander/allergier).
  • Pasienten  finner sin kjernejournal på helsenorge.no.
  • Pasienten kan reservere seg ved å logge seg inn på helsenorge.no, klikke på kjernejournal, gå til innstillinger.

Mer informasjon?

For helsepersonell: www.ehelse.no/kjernejournal

For innbygger: www.helsenorge.no/kjernejournal

kjernejournal