Rapport om varsling lagt fram

Tirsdag 4. juli fikk formannskapet fremlagt advokatfirmaet Tendens granskingsrapport i varslingssaken og advokatfirmaet Wiersholms vurdering av denne.

Begge advokatfirmaene ga uttrykk for at formannskapet har håndtert saken på en riktig måte i henhold til loven og kommunens eget regelverk.

Formannskapet tok rapporten og vurderingen til foreløpig etterretning, herunder følgende konklusjoner fra Tendens rapport:

  • Varslingen var forsvarlig og varslingsrutinene ble fulgt.
  • Rådmannen har ikke brutt lov eller rutiner ved sin håndtering av varslers identitet.
  • Identifiseringen utgjør ingen gjengjeldelse.
  • Det foreligger ikke utestengelse av kommuneadvokaten eller Schei personlig.
  • Rådmannen har ikke opptrådt i strid med fellesnemndas vedtak 95/2016
  • Kommuneadvokaten varslet om en varsling 2. november 2016. Det har ikke skjedd en gjengjeldelse. 

Den fullstendige rapporten fra Tenden kan leses her.

Vurderingen av Tendens rapport og deres habilitet kan du lese her

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch er opptatt av at kommunen tar lærdom av de erfaringene denne saken har gitt.

– Det er viktig at saken får en avslutning og at vi lærer av den. Det innebærer at vi vil gjennomgå og stramme opp kommunens varslingsregelverk. Det er viktig at vi har et regelverk som ikke bare tar hensyn til behovet for å undersøke varslinger når det kreves, men at det også tar hensyn til behovet for å løse de underliggende konflikter som varselet handler om, understreker Gleditsch. 

Ordføreren medgir at dette har vært en alvorlig belastning for de berørte og at saken har krevd betydelige ressurser.

– Denne saken har på mange måter vært lammende for kommunen i en intensiv og kritisk periode som krever mye av mange, både i administrasjonen og blant oss folkevalgte. Lønns- og ansettelsesutvalget vil følge opp rapporten og legge til rette og bidra til at den videre dialogen blir god og konstruktiv. Nå er det avgjørende vi ser framover og bruker all energi på områder som gir innbyggerne våre gode tjenester, avslutter ordføreren.