Spyling av vannledning i Hegna, Breili og Framnes området

For å sikre vannkvaliteten kommer vi til å spyle vannledninger i Hegna-, Breili- og Framnesområdet fra og med uke 20 (mandag 15. mai) til og med uke 25 (fredag 23. juni.) Dette for å sikre vannkvaliteten. 

Spylingen vil kunne gi noe variabelt vanntrykk, luft i vannet, og misfarget vann. Etter at det har vært spyling i ditt område, kan det være lurt å la vannet renne - gjerne fra det laveste punktet i huset. Det vil ikke være nødvendig å koke vannet.