Spyling av vannledning i Nedre Hasle og Pina området

Sandefjord kommune kommer til å spyle vannledninger i Nedre Hasle og Pina området fra mandag 24. april og 2 uker frem. Dette for å sikre vannkvaliteten. 

Spylingen vil kunne gi noe variabelt vanntrykk, luft i vannet, og misfarget vann. Etter at det har vært spyling i ditt område kan det være lurt å la vannet renne - gjerne fra det laveste punktet i huset.  (Det vil ikke være nødvendig å koke vannet)