Tilskudd til frivillig arbeid innen helse, sosial og omsorg

Søknadsfrist 1. mai 2017

I kommunens budsjett for 2017 er det avsatt midler til tilskudd til frivillige organisasjoner i Sandefjord kommune innenfor området helse, sosial og omsorg. 

Fristen for å søke slikt tilskudd er 1. mai 2017.

Tilskuddet kan søkes av foreninger og stiftelser som arbeider med tiltak for Sandefjords befolkning.

Dette kan være:

  • tiltak for personer med psykiatri- eller rusproblemer
  • tiltak rettet mot barn og unge
  • tiltak knyttet mot frivillig arbeid i og utenfor institusjoner, trivsel og miljøtiltak

Søknadsskjema og retningslinjer for tildeling

Søknadsskjema

Retningslinjer

Søknadsskjema og retningslinjer kan også fås ved henvendelse i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus.

Søknad sendes

Sandefjord kommune

Helse, sosial og omsorg

Postboks 2025

3202 Sandefjord