Svangerskap og fødsel

Behov for øyeblikkelig hjelp

Kontakt din fastlege (ekstern lenke) eller legevakten i Sandefjord.

Etter 20. svangerskapsuke, kontakt fødeavdelingen i Tønsberg, tlf. 33 34 25 50.

Jordmortjenesten tilbyr

  • svangerskapskontroller
  • etterfødselssamtale
  • familieplanlegging både før og etter graviditet
  • prevensjonsveiledning

Dette må du ha med til time hos jordmor:

  • Eventuelle papirer du har fra svangerskapet (helsekort for gravide, blodprøvesvar, ultralydpapirer).
  • Urinprøve må tas med til hver kontroll.

Pris

Svangerskapsomsorg i Sandefjord kommune er gratis.

Nyttige nettsider

helsenorge.no - gravid (ekstern lenke)

helsenorge.no - fødsel (ekstern lenke)

helsenorge.no - etter fødselen (ekstern lenke)

Råd og veiledning om amming (ekstern lenke)

Er du blitt uplanlagt gravid og er usikker, kan Amatea gi råd og veiledning (ekstern lenke)

Seksjon helse og oppvekst

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80