Lærings- og mestringssenteret

 Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag til fredag klokken 9.00–15.00.


Lærings- og mestringssenteret har lokaler på Sandefjord medisinske Senter( SMS). 
Adressen er Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord.
Velkommen til det nye senteret !

Kom gjerne innom for en prat, du kan også kontakte oss på telefon :
Randi Hovde 99 55 25 96 og Anne Corneliussen 90 60 29 38
eller ved å ringe resepsjonen ved SMS 33 41 99 00.

Hvem er senteret for?

 • Personer over 18 år som har fått helseproblemer og som følge av dette opplever endringer i livet.
 • Familie og venner som berøres av den nye livssituasjonen.
 • Helsepersonell.

Hva kan senteret tilby?

 • Kunnskap og støtte gjennom opplæring, veiledning og trening, se kurs
 • Møte andre i samme livssituasjon.
 • Møte helsepersonell som har bred helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring.
 • Pårørendesenter. Dette senteret er tilknyttet Lærings- og mestringssenteret. Kom innom for en prat eller kontakt Pårørendesenteret på tlf 40 91 60 68 for en avtale. Du trenger ikke henvisning  for å komme. Pårørendesenteret retter seg inn mot alle som opplever å ha en utfordrende situasjon hjemme. Gå inn på nettsiden for mer informasjon om hva dette senteret tilbyr. 

Lærings- og mestringssenteret gir også tilbud innenfor helsefremmende arbeid og helsepedagogikk til helsepersonell i kommunen og i nærkommuner.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord ble etablert i 2004 som det første kommunale senteret i Norge:
LMS i Sandefjord kommune, 2004-2014

 

 

Kurs

 

Lyst på livet - livscafe for voksne

Her retter vi oppmerksomheten mot å fremme egen helse og livskvalitet. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut forandringer og vurderer resultatet av disse.

Det er valgt ut fem viktige livsområder:

 • sikkerhet og trygghet
 • sosialt nettverk
 • mat og drikke
 • fysisk aktivitet
 • psykisk helse

To sirkelledere leder en gruppe på 8-12 personer. Gruppen møtes på 7 livscafeer i løpet av ca. 8 måneder, hver gang 3 timer.

Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap, styrkes opplevelsen av å være aktiv og å kunne påvirke egen situasjon og helse.
Dette er en flott mulighet for å møte andre til spennende samtaler om viktige og interessante tema og er en god sosial møteplass!

Det starter opp 2 nye grupper i september - ta kontakt eller kom innom for mer informasjon og meld deg på ! 

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret - tlf 99 55 25 96

 

Kurs i helsepedagogikk

Arrangeres  over 2 dager, den 11. og 25.oktober, begge dager kl. 9.00- 15.00
Kursinnhold: Samtalen, kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprossesser, motivasjon og mestring.

Sted: Sandefjord Medisinske Senter

Målgrupper: Helsepersonell i kommune- og spesiaelisthelsetjenesten, pasienter/brukere/pårørende som har erfaringer med helsevesenet.

Kursarrangør: Utviklingssenteret i Vestfold, LMS ved sykehuset  og LMS i Sandefjord.

Påmelding til Utviklingssenteret i Vestfold, se nettsiden.

 

Livsstyrketrening

Nytt kurs starter opp tirsdag 15.august, kl. 12.00- 16.00.
Informasjonsmøte holdes 13.juni, kl. 13-14 på Sandefjord Medisinske senter. Det er fortsatt mulig å melde interesse. Ta kontakt på tlf. 409 16 068.

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulnessøvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler:

 • «hvis kroppen kunne snakke…»
 • «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde.
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Om å sette grenser.
 • Glede, dårlig samvittighet, sinne, sorg, ressurser, muligheter og valg.

Kurset strekker seg over 10 ganger a`4 timer.
Ta kontakt for påmelding

Påmelding: tlf 409 16 068

Å leve med kreft

Kurs for personer som lever med kreft, og deres familie og som ønsker å lære mer om hvordan du kan håndtere utfordringer i livet.

Tema

 • Hvordan kan du benytte egne ressurser?
 • Hvordan tankene påvirker følelser og opplevelse.
 • Erfaringsutveksling i gruppe.
 • Praktiske øvelser i oppmerksomhetstrening.

Tid og sted
Kurset går over 5 ganger, 3 timer pr. gang.

Oppstart for høsten er torsdag 14.september.

Kurset arrangeres  på Sandefjord Medisinske senter.

 

Kontakt gjerne kreftkoordinator Anita Nilo  mob 48 13 47 50, mail anita.nilo@sfjkom.no eller Lærings- og mestringssenteret for mer informasjon

Arrangører
Kreftomsorgen og
Lærings- og mestringssenteret

Å leve godt med diabetes type 2

Kurset tilbys personer som kan ha eller har diabetes type 2, deres familie og andre.

Tema

 • Fakta om diabetes
 • Betydning av motivasjon, aktiviteter og kosthold
 • Fokus på føtter og skotyper
 • Teori og praksis

Tid og sted
Nytt kurs blir tirsdag 10.10, 17.10 og 31.10, alle kvelder klokken 18.00–21.30 på Sandefjord medisinske senter.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret lms@sandefjord.kommune.no eller
Diabetesforbundet ved Ø. Kristiansen, telefon 481 98 169

Pris: kr. 500,-

Arrangører
Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet.

Oppfølgingskveld- åpent møte,  Livsstilskurs type 2- diabetes

Tid og sted:
Holdes 28.november i 2017, kl. 18-20 på Sandefjord medisinske senter.

Velkommen til tidligere deltakere og nye interesserte!

 

Arrangører:
Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet Sandefjord

 

Selvhjelpsgrupper

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

 • Selvhjelp er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.
 • Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv og å ta ansvar for eget liv.
 • Selvhjelp tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om sitt eget problem.
 • Selvhjelp er å sette seg i stand til å be om og å ta imot hjelp - og å skaffe seg nok mot og ork til å starte en endringsprosess.

Ta gjerne kontakt med lærings- og mestringssenteret for mer informasjon, eller les mer på www.selvhjelp.no

 

Kurs i Qigong

Medisinsk Qigong på Sandefjord medisinske senter

Nybegynnerkurs
Mandager klokken 13.30- 15.30

Videregående kurs
Mandager klokken 12.00-13.30

Nye kurs settes opp fortløpende.

Påmelding
Instruktør Karin Rød, telefon 971 60 437.

Les mer om qigong på www.biyun.no og www.karinrod.no

Verdensdagen for psykisk helse 2017

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden. I Norge markeres dagen i september/oktober. Dette er landets største opplysningskampanje for psykisk helse og skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse.
Årets tema er " Noe å glede seg over" og oppfordrer oss til å bli oppmerksom på det som gir glede for oss selv og andre. Det kan gi bedre helse i hverdagen.

Arrangementer i Sandefjord  10.oktober:

Utdeling av materiale og servering av kaffe på Gavemakeriet, Apotek Komplett arena, og på Meny Hasle hvor det også serveres frukt og kake.

Breidablikk ungdomsskole med utdeling av komplimentskort og materiell, foredrag og film og dialog.

Dagsenteret Optimisten har foredrag ved Trond Haugen" Hva gjør dagen min bedre?" Sanitetsforeningen serverer frukt og grønt og det er også bevertning.

Hovedarrangement på Sandefjord Bibliotek på kveldstid:

Geir Beckmann hovedforeleser som er intervjuet i boken " Å lytte til hakkespetter" av Ruth Lillegraven og som forteller om sine erfaringer.

Berit Nordnes, psykiatrisk sykepleeier har innlegg om årets tema.

Utdeling av Åpenhetsprisen.

Bevertning av Sanitetsforeningen i Sandefjord.
Utsmykning av Biblioteket med natur og sommerfugltema v Gavemakeriet og Kvarteret( ungdomsmedarbeidere på Biblioteket)

12. oktober:

Ungdomsarrangement på Biblioteket v Kvarteret
Foredrag om Mindfulness
Foredrag om glede i hverdagen
Informasjon om Kvarterets arbeid og fokus på helse

 

 

 

 

 

 

E-læringskurs

Det er laget flere e-læringskurs som er lett tilgjengelig via blant annet lærings- og mestringssentra. Her er eksempel på tre kurs:

Kols-kurs (ekstern lenke)

Kurs i høyt stoffskifte (ekstern lenke)

Kurs i lavt stoffskifte ( ekstern lenke)

 

Pårørendekurs

 

1. Påfyll for å styrke og trygge deg som pårørende.

Kurset går over tre ganger, hver på  to timer, på Sandefjord Medisinske Senter

Neste kurs er 4.9, 11.9 og 18.9, alle ganger kl. 9.30- 11.30 Velkommen!!

Kurset er gratis.

Kursholdere er Karin Rød( sykepleier og veileder/ livsstyrketrener) og Else Marie Aase( sosionom og veileder) i regi av Pårørendesenteret og LMS.

Påmelding til mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende!

 

2. Kurs for pårørende til personer som har hatt slag.
Kurset går over 3 ganger hver på 2 timer på Sandefjord medisinske senter og er i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede i Vestfold ( LFSV), Pårørendesenteret og LMS.

Datoer : 6.10, 13.10 og 20.10, kl. 11-13.
Kurset er gratis.

Kursholdere er Karin Rød( sykepleier og veileder/ livsstyrketrener) og Else Marie Aase( sosionom og veileder) i regi av Pårørendesenteret og LMS. Veileder og coach Vincent Hagerup kommer 13.10.

 
Pårørendecafe

Pårørendecafe er hver siste tirsdag i måneden på Sandefjord Medisinske Senter i cafeteriaen. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.
Neste cafe er 26.september kl. 12-14- obs nytt tidspunkt!

Velkommen! 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon - ring pårørendetelefonen 409 16 068

 

Foreldreforum

Har du barn / unge med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året.
Her tar vi for oss ulike temaer og vi inviterer gjerne kommuneansatte for å ha en dialog med oss.
Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. Velkommen for alle i Sandefjord!

Neste foreldreforum er 4.oktober, kl. 18.00 til ca.20.30. Møtet holdes på Sandefjord medisinske senter
Denne gangen vil Fylkemannen i Vestfold informere om Vergeordningen og hva denne omfatter. Det vil være muligheter for å stille spørsmål.

Dette møtet er åpent for alle uansett hvilken tilknytning du har til dette. Om du er foreldre, fagperson eller foreningsperson er du hjertelig velkommen!

Arrangør:  Foreldregruppe i samarbeid med Pårørendesenteret/LMS

Ta gjerne kontakt : 409 16 068 eller mail:  lms@sfjkom.no

 

Åpent møte om Epilepsi - innlegg v dr. Taubøll

Temamøtet ble holdt 12.september på SMS.

 • Hva er epilepsi?
 • Nye behandlingsmetoder

V/ Erik Taubøl, professor ved nevrologisk
avd. på Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Her kan du se på innlegget til dr. Taubøll

 

Brukerorganisasjoner

 

Nedenfor kan du finne mer informasjon om de ulike brukerorganisasjonene LMS samarbeider med:

Diabetesforbundet Sandefjord (ekstern lenke)

STOFO  Vestfold ( stoffskifteforbundet) (ekstern lenke)

Sandefjord Revmatikerforening (ekstern lenke)

MS- foreningen, Sandefjord( ekstern lenke) 

Hørselshemmedes Landsforbund, Sandefjord HLF (ekstern lenke)

LHL- Sandefjord ( ekstern lenke)

Mental Helse Sandefjord (ekstern lenke)

Sandefjord Astma og allergiforening (ekstern lenke)

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening (ekstern lenke

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold, LFSV (ekstern lenke)

Vestfold Parkinson forbund (ekstern lenke)

Norges Handikap forbund Søndre Vestfold (ekstern lenke)

MENiN, region Østfold og Vestfold (ekstern lenke)

Norges Blindeforbund ( ekstern lenke)

Norsk Coeliakiforening- NCF- Vestfold (ekstern lenke)

Psoriasis- og eksemforbundet Larvik og Sandefjord (ekstern lenke)

LPP- landsforeningen for pårørende innen psykisk helse( ekstern lenke)

Cerebral pareseforeningen Vestfold (ekstern lenke)

Bipolarforeningen.no(ekstern lenke)

Sandefjord kreftforening ( ekstern lenke)

 

 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?