Lærings- og mestringssenteret

 Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag til fredag klokken 9.00–15.00.


Lærings- og mestringssenteret har lokaler på Sandefjord medisinske Senter( SMS). 
Adressen er Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord.
Velkommen til det nye senteret !

Kom gjerne innom for en prat, du kan også kontakte oss på telefon :
Randi Hovde 99 55 25 96 og Anne Corneliussen 90 60 29 38
eller ved å ringe resepsjonen ved SMS 33 41 99 00.

Hvem er senteret for?

 • Personer over 18 år som har fått helseproblemer og som følge av dette opplever endringer i livet.
 • Familie og venner som berøres av den nye livssituasjonen.
 • Helsepersonell.

Hva kan senteret tilby?

 • Økt kunnskap og støtte gjennom opplæring, veiledning og trening, se kurs
 • Møte med andre i samme livssituasjon.
 • Møte med helsepersonell som har bred helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring.
 • Pårørendesenter.

Lærings- og mestringssenteret gir også tilbud innenfor helsefremmende arbeid og helsepedagogikk til helsepersonell i kommunen og i nærkommuner.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord ble etablert i 2004 som det første kommunale senteret i Norge:
LMS i Sandefjord kommune, 2004-2014

 

 

Kurs

 

Lyst på livet - livscafe for voksne

Her retter vi oppmerksomheten mot å fremme egen helse og livskvalitet. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut forandringer og vurderer resultatet av disse.

Det er valgt ut fem viktige livsområder:

 • sikkerhet og trygghet
 • sosialt nettverk
 • mat og drikke
 • fysisk aktivitet
 • psykisk helse

To sirkelledere leder en gruppe på 8-12 personer. Gruppen møtes på 7 livscafeer i løpet av ca. 8 måneder.

Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap, styrkes opplevelsen av å være aktiv og å kunne påvirke egen situasjon og helse.

Nye grupper settes igang etter forespørsel. 

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret

 

Kurs i helsepedagogikk

Arrangeres  over 2 dager i oktober 2017,datoer settes inn når det er avklart, begge dager kl. 9.00- 15.00
Kursinnhold: Samtalen, kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprossesser, motivasjon og mestring.

Sted: Solvang, Welhavens vei 14, Tønsberg

Målgrupper: Helsepersonell i kommune- og spesiaelisthelsetjenesten, pasienter/brukere/pårørende som har erfaringer med helsevesenet.

Kursarrangør: Utviklingssenteret i Vestfold, LMS ved sykehuset  og LMS i Sandefjord.

Påmelding til Utviklingssenteret i Vestfold, se nettsiden.

 

Livsstyrketrening

Nytt kurs starter opp tirsdag 15.august, kl. 12.00- 16.00.
Informasjonsmøte holdes 13.juni, kl. 13-14 på Sandefjord Medisinske senter.

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulnessøvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler:

 • «hvis kroppen kunne snakke…»
 • «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde.
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Om å sette grenser.
 • Glede, dårlig samvittighet, sinne, sorg, ressurser, muligheter og valg.

Kurset strekker seg over 10 ganger a`4 timer.
Ta kontakt for påmelding

Påmelding: tlf 409 16 068

Å leve med kreft

Kurs for personer som lever med kreft, og deres familie og som ønsker å lære mer om hvordan du kan håndtere utfordringer i livet.

Tema

 • Hvordan kan du benytte egne ressurser?
 • Hvordan tankene påvirker følelser og opplevelse.
 • Erfaringsutveksling i gruppe.
 • Praktiske øvelser i oppmerksomhetstrening.

Tid og sted
Kurset går over 5 ganger, 3 timer pr. gang.

Kurset arrangeres hver vår, i 2017 er det :
15.mars, 29.mars, 5.april. 19.april og 3.mai , kl. 14-17 på Sandefjord Medisinske senter.

 

Kontakt gjerne kreftkoordinator Anita Nilo  mob 48 13 47 50, mail anita.nilo@sfjkom.no eller Lærings- og mestringssenteret for mer informasjon

Arrangører
Kreftomsorgen og
Lærings- og mestringssenteret

Å leve godt med diabetes type 2

Kurset tilbys personer som kan ha eller har diabetes type 2, deres familie og andre.

Tema

 • Fakta om diabetes
 • Betydning av motivasjon, aktiviteter og kosthold
 • Fokus på føtter og skotyper
 • Teori og praksis

Tid og sted
Nytt kurs blir til høsten, alle kvelder klokken 18.00–21.30 på Sandefjord medisinske senter. Datoer vil legges ut.

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret lms@sandefjord.kommune.no eller
Diabetesforbundet ved Ø. Kristiansen, telefon 481 98 169

Pris: kr. 500,-

Arrangører
Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet.

Oppfølgingskveld- åpent møte,  Livsstilskurs type 2- diabetes

Tid og sted:
Holdes i november i 2017, kl. 18-20 på Sandefjord medisinske senter.

Velkommen til tidligere deltakere.

 

Arrangører:
Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet Sandefjord

 

Selvhjelpsgrupper

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

 • Selvhjelp er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.
 • Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv og å ta ansvar for eget liv.
 • Selvhjelp tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om sitt eget problem.
 • Selvhjelp er å sette seg i stand til å be om og å ta imot hjelp - og å skaffe seg nok mot og ork til å starte en endringsprosess.

Ta gjerne kontakt med lærings- og mestringssenteret for mer informasjon, eller les mer på www.selvhjelp.no

 

Kurs i Qigong

Medisinsk Qigong på Sandefjord medisinske senter

Nybegynnerkurs
Mandager klokken 13.30- 15.30

Videregående kurs
Mandager klokken 12.00-13.30

Nye kurs settes opp fortløpende.

Påmelding
Instruktør Karin Rød, telefon 971 60 437.

Les mer om qigong på www.biyun.no og www.karinrod.no

 

 

E-læringskurs

Det er laget flere e-læringskurs som er lett tilgjengelig via blant annet lærings- og mestringssentra. Her er eksempel på tre kurs:

Kols-kurs (ekstern lenke)

Kurs i høyt stoffskifte (ekstern lenke)

Kurs i lavt stoffskifte ( ekstern lenke)

 

Pårørendekurs

 

Påfyll for å styrke og trygge deg som pårørende.

Kurset går over tre ganger, hver på  to timer, på Sandefjord Medisinske Senter

Neste kurs kommer til høsten - datoer vil legges ut så snart det er avklart- velkommen!!

Kurset er gratis.

Påmelding til mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende!

 

Pårørendecafe er hver siste tirsdag i måneden. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.

Til høsten fortsetter pårørendecafe på Sandefjord Medisinske Senter i cafeteriaen 
Datoer legges ut så snart det er avklart- velkommen !

Ta gjerne kontakt for mer informasjon - ring pårørendetelefonen 409 16 068

 

Foreldreforum

Har du barn / unge med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året.
Her tar vi for oss ulike temaer og vi inviterer gjerne kommuneansatte for å ha en dialog med oss.
Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. Velkommen for alle i Sandefjord!

Neste foreldreforum er tirsdag 6.juni, kl. 18- 20.30 på Sandefjord medisinske senter.

Prosjektleder Ivar Ramberg kommer for å informere om undersøkelsen som er gjennomført . Velkommen!

Arrangør:  Foreldregruppe i samarbeid med Pårørendesenteret/LMS

Ta gjerne kontakt : 409 16 068 eller mail:  lms@sfjkom.no

 

 

Kurs i mestring og forebygging av angst og depresjon

Målgruppe: Kurset er åpent for alle.

Tid: Informasjon om oppstart fås ved henvendelse til Bettina Dudas.

Sted: Welhavensvei 14-16, bygg A, rom A-135, Tønsberg

Kontakt Bettina Dudas for mer informasjon, telefon 33 01 80 35, eller mobil 970 38 184

 

Brukerorganisasjoner

Her er informasjons- og likepersonstjeneste v brukerorganisasjonene

Nedenfor kan du finne mer informasjon om de ulike brukerorganisasjonene LMS samarbeider med:

Diabetesforbundet Sandefjord (ekstern lenke)

STOFO  Vestfold ( stoffskifteforbundet) (ekstern lenke)

Sandefjord Revmatikerforening (ekstern lenke)

MS- foreningen, Sandefjord( ekstern lenke) 

Hørselshemmedes Landsforbund, Sandefjord HLF (ekstern lenke)

LHL- Sandefjord ( ekstern lenke)

Mental Helse Sandefjord (ekstern lenke)

Sandefjord Astma og allergiforening (ekstern lenke)

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening (ekstern lenke

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold, LFSV (ekstern lenke)

Vestfold Parkinson forbund (ekstern lenke)

Norges Handikap forbund Søndre Vestfold (ekstern lenke)

MENiN, region Østfold og Vestfold (ekstern lenke)

Norges Blindeforbund ( ekstern lenke)

Norsk Coeliakiforening- NCF- Vestfold (ekstern lenke)

Psoriasis- og eksemforbundet Larvik og Sandefjord (ekstern lenke)

LPP- landsforeningen for pårørende innen psykisk helse( ekstern lenke)

Cerebral pareseforeningen Vestfold (ekstern lenke)

Bipolarforeningen.no(ekstern lenke)

Sandefjord kreftforening ( ekstern lenke)

 

 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord