Rus

Rusteamet

Er du over 18 år og har rusproblemer? Hvis du bor i Sandefjord eller oppholder deg midlertidig i kommunen, kan du eller dine pårørende få hjelp av kommunens rusteam. Du kan få individuell bistand eller benytte vårt lavterskel dagtilbud.

Blant tilbudene er

 • samtaler
 • oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • oppfølging av brukere under legemiddelassisert rehabilitering (LAR)
 • hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon

Alle tjenestene er gratis.

Søk om tjenester fra rusteamet

Søknadsskjema for utskrift

Du kan også søke ved å ringe rusteamet eller møte opp personlig, eller du få fastlegen din eller andre tjenesteinstanser til å søke for deg.

Ungdomsbasen

Tilbudet er til deg mellom 18 og 30 år som har vansker med rus og/eller psykisk helse. Ungsomskonsulentene har blant annet fast kontortid på Sandefjord videregående skole hver tirsdag klokken 11-13.

Ungdomsbasen tilbyr

 • råd og veiledning i forhold til rus og/eller psykiske vansker
 • råd og veiledning til pårørende
 • kartlegging og henvisning til øvrige hjelpeinstanser og behandling
 • hjelp til å strukturere hverdagen
 • hjelp til å utarbeide og koordinere en individuell plan
 • angsttrening
 • gruppesamlinger etter behov

Ungdomskonsulentene jobber også forebyggende. Ring tjenesten for psykisk helse og rus for å komme i kontakt med oss.

Lavterskel dagtilbud

Dette er et gratis dagtilbud til deg som er rusavhengig, og som bor eller oppholder deg i Sandefjord. Du trenger ikke søke for å bruke dette tilbudet.

Du kan få hjelp til

 • enkle helsetjenester
 • hygiene
 • måltider
 • aktiviteter
 • samtaler
 • kontakt og oppfølging med ordinære helse- og sosialtjenester

Ring tjeneste for psykisk helse og rus for å komme i kontakt med oss.

Forebygge overdose

Tjeneste for psykisk helse og rus har flere tiltak for å forbygge overdoser. Senteret samarbeider med en rekke offentlige instanser i det forebyggende arbeidet; blant annet politi, barnevern, sykehus mm.

Hvordan forebygge overdose, og hva skal du gjøre ved mistanke om overdose?

Strategi for forebygging av overdoser

Tannhelse

Du kan lese mer om tilbud om tannhelse her.

Tjeneste for psykisk helse og rus

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50