Logoped

Logoped til barn og unge

Sandefjord kommune har ikke egen logoped og kan ikke gi tilbud om behandling. Kommunens rehabiliteringssenter håndterer henvisninger til privat logopedbehandling. Det er HELFO som fatter vedtak om refusjon for behandlingen. Vedtaket får du i posten.

Dersom du er under 18 år, må logopeden/audiopedagogen sende inn søknad om forhåndstilsagn til Helfo. Du trenger ikke å bruke et eget søknadsskjema til dette.

Logoped til voksne

Sandefjord kommune har ikke egen logoped og kan ikke gi tilbud om behandling. Kommunens rehabiliteringssenter håndterer henvisninger til privat logopedbehandling. Det er HELFO som fatter vedtak om refusjon for behandlingen. Vedtaket får du i posten.

Privatpraktiserende logopeder

Veronica Jacobsen
Aagaardsplass 1, 3211 Sandefjord
www.vestfoldlogopedi.no
Telefon 924 52 152
E-post veronica@vestfoldlogopedi.no

Jorunn Feness
Dølebakken 53, 3217 Sandefjord
Telefon 33 46 51 61 eller 901 94 502

Bjørg Nordgren
Krokenveien 33, 3232 Sandefjord
Telefon 33 45 90 40 eller 941 65 313

Therese Lunde
interessefelt afasi
Vindlyveien 23, 3260 Larvik
Telefon 916 68 546
E-post therese.lunde@gmail.com

Mari Finne
Særlig i forhold til barn og språkvansker
Byskolen
Telefon 905 18 166

Karin Bøvre
Mars til desember
Dysartri, stemme, stamming, ikke afasi
Telefon 33 45 80 06 eller 911 33 028

Hans Sundmark
Krokusveien 4, 3228 Sandefjord
E-post ha-gei@online.no
Telefon 33 46 80 58 eller 901 60 321

Karoline Grøndahl Kravik
Afasi/dysfagi, følgetilstander etter ervervet hjerneskade, stamming og dyspraksi, større fonologiske vansker.
Tønsberg medisinske senter, Kilengaten 18.
Telefon 402 99 166

Jeanette Egeberg Mellem
Telefon 416 36 485

Tormod Båtstø
Hildrebakken 4, 3260 Larvik
Telefon 33 12 64 85 eller 905 04 235

Lillian Kjøll
Postboks 34, 3240 Sandefjord
Mobil: 928 57 687
E-post: lillikjo@online.no
Talevansker

Sandefjord rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Bugårdsgata 9 C
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 53 00