Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern for tidligere Stokke og Andebu kommuner

Innbyggere og virksomheter i tidligere Stokke og Andebu kommuner, skal forholde seg til Miljørettet helsevern i Vestfold frem til 1.juni 2017.  Miljørettet helsevern i Vestfold (ekstern lenke) kan kontaktes på telefon 33 06 10 00 eller på e-post mhv@re.kommune.

Fra 1.juni 2017 har Sandefjord miljørettet helsevern ansvar for fagområdet også for tildigere Stokke og Andebu kommuner.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Sandefjord kommune tilbyr rimelig radonmåling via Radonlab AS. Radonmålinger med sporfilm skal foregå over en periode på minst to måneder. Siste frist for bestilling av radonmålinger denne sesongen er 15. februar 2017.

Bestill radonmåler

Statens stråleverns nettsider om radon (ekstern lenke)

Miljø og helse i skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn og skoleelever.

Helsedirektoratet har revidert og kommet med to nye separate veiledere til forskriften og som erstatter den gamle veilederen.

Miljø og helse i barnehagen IS-2072 (ekstern lenke)

Miljø og helse i skolen IS 2073 (ekstern lenke)

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (ekstern lenke)

Støy, lyd og musikk

Kommunens rådgivere i miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning i forbindelse med støyplager. For støy på arbeidsplassen, kontakt din bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet (ekstern lenke).

Firma og andre som utfører nattarbeid som medfører støy, må søke kommunen om dispensasjon.

Arrangører av utendørs konserter og arrangementer der det skal brukes høytaleranlegg etter klokken 19.00, må på forhånd varsle miljørettet helsevern. Arrangører som ønsker å spille musikk på sen kveld eller natt, må søke om dispensasjon minimum tre uker før arrangementsstart.

Søk om dispensasjon - støy (.doc)

Søk om dispensasjon - støy (.pdf)

Se helsedirektoratets veileder for musikk og helse (ekstern lenke).

Bygge- og anleggsstøy (ekstern lenke)

Miljødirektoratets nettsider om støy (ekstern lenke)

Helsedirektoratets nettsider om støy (ekstern lenke)

Arbeidstilsynets nettsider om støy (ekstern lenke)

Luft og forurensning

Sandefjord har egen lokal forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner inne og ute.

Skadedyr

Skadedyr er insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer til mennesker. De kan også gjøre materiell skade og dermed utløse behov for bekjempelse.

Du kan kontakte kommunens rådgivere i miljørettet helsevern dersom det er problemer med rotter eller andre skadedyr i ditt bo-område.

For mer informasjon om syke villkatter og andre syke dyr, kontakt Mattilsynet (ekstern lenke).

Folkehelseinstituttets temasider om skadedyr (ekstern lenke)

Meldeskjema

Virksomheter med kjøletårn, bilvaskeanlegg e.l.

Virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern

Virksomheter som omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre.

Seksjon helse og oppvekst

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80