Hjelpemidler

Krykker

Kontakt Sandefjord legevakt (døgnbemannet).

Du må betale et depositum for å låne krykker.

Syn og hørsel

Kontakt Sandefjord rehabiliteringssenter mandag–fredag kl. 8.00–15.30.

Rehabiliteringssenterets syns-og hørselskontakt vil hjelpe deg å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV. Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

På NAVs nettsider kan du lese mer om hva du kan få hjelp til.

Hjelpemidler for syn og hørsel er gratis.

Er det feil på hjelpemidlene, skal du melde dette til Sandefjord rehabiliteringssenter.

Kortvarlig utlån

Enkle hjelpemidler som toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, manuell rullestol med videre.

Kontakt Sandefjord rehabiliteringssenter mandag–fredag kl. 8.00–15.30.

Du kan låne hjelpemidlene i inntil tre måneder. Tjenesten er gratis.

Kontakt rehabiliteringssenteret hvis det er feil på hjelpemidlene.

Andre hjelpemidler

Gripetang, strømpepåtrekker og andre enkle hjelpemidler i dagliglivet kan du kjøpe på apotek eller i spesialforretninger.

Sandefjord rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Bugårdsgata 9 C
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 53 00