Sosiale tjenester fra NAV

NAV i de tre tidligere kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke er samlokalisert i Sandefjord fra 01.01.2017. NAV i Andebu og Stokke vil likevel være tilgjengelig for publikum enkelte dager, se åpningstider nedenfor. I Andebu finner du NAV på familiesenteret, i Stokke holder de til på helsestasjonen. Innbyggere som ønsker kontakt med NAV oppfordres alltid til å bruke de elektroniske løsningene som er tilgjengelig 24 timer i døgnet på www.nav.no. Her kan du stille spørsmål og få svar, sende søknader digitalt og sjekke status i din sak. Du kan også finne informasjon om utbetalinger og annet. Dersom du trenger veiledning i NAVs selvbetjeningsløsninger, eller ikke har tilgang til internett, kan du ringe NAV på tlf. 55 55 33 33.

Åpningstider NAV Sandefjord

  • Oppmøte: hverdager kl 9.00-15.00
  • Telefontid: hverdager kl. 8.00–15.30

Åpningstider NAV Andebu og Stokke

  • tirsdager og torsdager mellom kl. 13 og 15

 Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

NAV Sandefjord tilbyr økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. 

Fyll ut forside og søknad nedenfor og lever disse til NAV Sandefjord i postkassen som er plassert rundt hjørnet for hovedinngangen (følg skilting), eller send den til

NAV Sandefjord v/gjeldsrådgiver
Postboks 344
3201 SANDEFJORD

Forside til søknad

Søk om gjeldsrådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hos NAV.

Fyll ut forside og søknad nedenfor og lever disse til NAV Sandefjord i postkassen som er plassert rundt hjørnet for hovedinngangen (følg skilting), eller send den til

NAV Sandefjord
Postboks 344
3201 SANDEFJORD

Forside til søknad

Søk om økonomisk sosialhjelp

Flere sosiale tjenester

NAV organiserer og drifter flere av kommunens sosiale tjenester. Du finner beskrivelser og søknadsskjemaer på NAVs nettsider:

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33