Stokke bibliotek

 Bibliotekets åpningstider i perioden 19.6 - 12.8:

 • Mandag 10-17
 • Tirsdag 10-14
 • Onsdag 10-14
 • Torsdag 10-14
 • Fredag stengt
 • Lørdag 10–14

 Kontaktinformasjon

Meg og mitt

Her kan du betjene dine lån hos Stokke bibliotek, søke i vår katalog og reservere titler.

Ansatte

Artotek

Biblioteket har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen.

Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke. Samlingen inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Samlingen er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Sandefjord + offentlige kontorer i Sandefjord kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel, men grunnet opphavsrettsloven kan dessverre ikke bildene vises.

Søk i grafikksamlingen

Bibliotekets venner

Logo Bibliotekets venner

Bibliotekets venner er et kulturforum knyttet til Stokke bibliotek og som har til formål å skape et levende kulturelt miljø i Stokke.

Etter årsmøtet i mars 2017 har styret følgende sammensetning:

Leder: Gerd Haga Hjerpekjøn, sekretær: Lisbeth Ingelsrudøyen, kasserer: Inger Johanne Aarvold, styremedlem: Berit Rygh, fast representant fra biblioteket: Hanne Ottoson. Varamedlemmer: Gunvor Skavhellen og Reidun Størkersen.

Kulturforumet skal, i samarbeid med biblioteket, aktivt søke å stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning og for kultur og kulturaktiviteter generelt.

Alle som ønsker å bidra selv, la seg underholde, eller ønsker å følge med i hva som skjer på kulturfronten, kan delta på arrangementene.

Program: Fra og med 2017 vil Sandefjordbibliotekene (Andebu, Sandefjord og Stokke) ha felles arrangementsprogram. Papirutgaven av programmet finner du på bibliotekene. Ellers legges arrangementene ut på de enkelte biblioteks facebook-sider.

Henvend deg til biblioteket for å bli medlem.

Kontingenten er 100 kroner per år. Betal direkte til biblioteket eller send pengene til konto 2530.25.29089 - merk med betalers navn.

 

Fotosamling

Biblioteket har en fotosamling som er gjort digitalt tilgjengelig via søkedelen. Dette er lokalhistoriske bilder med tilknytning til Stokke og man kan søke f.eks. på personnavn og stedsnavn (bruk fritekstsøk). Hvert foto har opplysninger om opphavsmann og om det fritt kan kopieres eller er klausulert.

Søk i fotosamlingen

For barnehagene

Stokke bibliotek - en aktiv ressurs for barnehagene

 • Bokkasser: billedbøker, faktabøker og støttelitteratur (for personalet). Bestill via e-post eller på telefon 33 29 52 20.
 • Garderobebibliotek: Vi setter sammen en bokkasse på mellom 50 og 100 bøker. Disse er ment å skulle stå i en garderoben eller liknende, slik at barn og foreldre kan låne med seg bøker hjem på en enkel og grei måte.
 • Vi har en liten samling morsmålslitteratur. De språkene vi ikke eier selv, låner vi mer enn gjerne inn på forespørsel.
 • Eventyr- eller høytlesningsstund. Avtal på forhånd.
 • Dersom barnehagen vil ta med en gruppe til biblioteket, kan dere komme utenom ordinær åpningstid, også fredager. Dere kan komme fra kl. 9.00, men avtal på forhånd hvis dere kommer utenom arbeidstiden. Ta gjerne med matpakka.
 • Vi kan også komme på foreldremøter/personalmøter og presentere nye barnebøker.

Velkommen til samarbeid med biblioteket!

For skolene

Stokke bibliotek – en aktiv ressurs for skolene

Stokke bibliotek ønsker å være en støttespiller for skolene i kommunen. Via kontaktutvalget og den enkelte lærer ønsker vi å kartlegge skolenes ulike behov. Bibliotekarene leser mye av den nye litteraturen som kommer for barn og ungdom.

Biblioteket kan tilby skolene:

 • Bokkasser: fag, fiksjon og lesestimulering. Bestill via e-post eller på telefon 33 29 52 20.
 • Biblioteket har en liten samling morsmålslitteratur som vi kan pakke i bokkasser der det er aktuelt. Vi har barnebøker på blant annet disse språkene: arabisk, kurdisk, litauisk, persisk, polsk, russisk, somali, tigrinja, tysk og urdu.
 • Bibliotekar kan komme til skolen og presentere aktuell barne- og ungdomslitteratur for elever og lærere.
 • Klassebesøk i biblioteket, med orientering, litteraturformidling, støtte til prosjektarbeid eller annet lån.
 • Veiledning i utvikling av skolebiblioteket, om ansvarlig for skolebiblioteket ønsker det.
 • Biblioteket har klassesett som passer til veiledet lesing – mange titler tilpasset 3.-10. trinn.
 • 3. trinn inviteres til et "første møte" med biblioteket via DKS. Se DKS-programmet på ksys.no for nærmere informasjon.
 • Vi tar gjerne imot konkrete bokønsker. Det vil gi oss en viktig pekepinn på hvilke typer bøker det er behov for. Vi vil forsøke å dekke behovet innenfor de økonomiske rammene som er gitt.

Vi er ellers åpne for ønsker og ideer. Ta kontakt med oss, så ser vi hva det er mulig å få til! Vi ber om forståelse for at en del av tilbudene ovenfor må avtales minst to uker i forkant.

Velkommen til samarbeid med biblioteket!

Transportarbeiderbibliotek

På Furulund kro i Stokke er det etablert et transportarbeiderbibliotek. Hensikten er å gi et litteraturtilbud til en yrkesgruppe som på grunn av sine arbeidstider ofte har problemer med å benytte seg av andre bibliotek. Her kan du låne lydbøker.

Biblioteket ble startet i 2008 som et prosjekt med følgende parter: ABM-utvikling, Vestfold fylkesbibliotek, Norsk transportarbeiderforbund, Furulund kro og Stokke bibliotek. Praktisk oppfølgingsansvar ligger hos Stokke bibliotek.

Det var planlagt flere slike bibliotek i Norge, men nå er det bare biblioteket på Furulund som er i drift. 

Biblioteket er basert på selvbetjening og er tilgjengelig hele dagen i Kroas åpningstid. 

Boken kommer

Ifølge bibliotekloven har alle krav på en bibliotektjeneste, selv om man ikke er i stand til å komme til biblioteket. Ved å gjøre en avtale med biblioteket, kan du få bøker bragt hjem, enten du bor privat eller i en institusjon. Du velger selv hvilke bøker du ønsker.

Velkommen til å kontakte oss!

Stokke bibliotek

Besøksadresse:

Nygaards allé 1
3160 Stokke

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 29 52 20