Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger

Sida er under utvikling. Det pågår arbeid for enhetlig oversikt over lag og forenigner. Dette vil publiseres her når arbeidet blir klart.

Se oversikt over lag og foreninger / registrer egen forening

Lag og forenigner tidligere Stokke kommune

Oversikt over nærmiljøutvalg

Økonomisk tilskudd

Slik kan du søke om driftstilskudd og andre tilskudd til ditt lag eller forening

Aktivitetstimer i idrettshaller, gymnastikksaler og basseng

Slik søker du tid i kommunale haller, gymsaler og basseng

Du kan også søke om tid på utendørsområder som drives av kommunen (kommer)

Eksterne lenker

Blanketter fra Brønnøysundregistrene
Frivillig virksomhet
Frivillighetsregisteret registrering i Brønnøysundregistrene
Grasrotandelen
Lotteri og stiftelsestilsynet  om momskompensasjon for frivillige foreninger og lag, se også brev av 9. juni 2017 
Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner
Politiattest
www.momskompensasjon.no