17. mai

17. MAI FOR ALLE!

Denne siden er under oppdatering.  Mer informasjon om 17. mai i hele kommunen vil komme etter  hvert.

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med sekretariatet v/Tine Østby på e-post:  tine.ostby@sandefjord.kommune.no eller tlf  938 79 167  

 Flaggborg 17. mai

17. mai komiteen 2017

 

Leder: Audun Tjomsland- H

Nestleder: Anne Bente Løvdal Nygaard- FRP

Charlotte Jahren Øverbye- SV

Ole A. Thorsen- V

Helge William Myrset- MDG

Ida Cathrine Nilsen- SP

Lozan Balisany- AP

Årets 17. mai- komite ble videreført fra fjorårets grunnet kommunesammenslåing.

 

Invitasjon til Borgertoget i Sandefjord 17. mai 2017

 

I anledning 17. mai 2017 vil vi med dette invitere alle frivillige lag og foreninger i vår nye stor kommune til å delta i årets borgertog. Hensikten er at dere skal få vist dere fram, og at mangfoldet i vår nye kommune virkelig skal komme til syne.

 

Borgertoget har lange tradisjoner i Sandefjord, og dette er en flott måte for ditt lag eller forening til å vise hvem dere er og hva dere gjør. Her kan dere iføre dere lagets drakter, eller ta med utstyr som laget/ foreningen bruker, altså det som er relevant for laget deres.  Det er lov å være kreativ! Foreninger som synger, spiller, danser osv. oppfordres til å gjøre dette i Borgertoget. Intensjonen er å engasjere flest mulig, skape glede og begeistring på vår nasjonaldag.

 

Borgertoget får nytt tidspunkt i år, og vil dermed starte klokka 17.00 i Badeparken, med oppmøte ca. 16.45.

 

I Badeparken før Borgertogets avmarsj, vil det være et program som blant annet består av en velkomsthilsen til alle lag og foreninger, russetale og blomsteroverrekkelse til de lag og foreninger som har jubileum, eventuelle jubilanter blant deltagerne i toget, pluss innslag fra et av korpsene.

 

Om dere ønsker å delta i årets borgertog, send da en mail til: tine.ostby@sandefjord.kommune.no

Fint om dere da sier litt om hvilket lag dere representerer, kontaktperson, hvor mange som deltar, e-postadresse, tlf. nummer og eventuelt om dere har noen merknader eller har jubileum.

Påmeldingsfrist er 10. april.

Vi inviterer til et møte i Rådhuset for de lag- og foreninger som melder seg på. Her vil vi gjennomgå hele arrangementet rundt årets Borgertog. Dette vil finne sted tirsdag 25. april, klokka 17.30. Møtet vil finne sted i Hjertnes kulturhus, kinosal P1.

 

Vi håper at flest mulig av dere ønsker å vise dere fram i vår nye storkommune ved denne historiske anledningen. 

 

Med vennlig hilsen

17.mai-komiteen i Sandefjord 2017

Audun Tjomsland                   Tine Østby
leder                                       sekretær

Last ned eller skriv ut invitasjonen her:

Invitasjon til Borgertoget- Sandefjord (1).pdf

Tilbud om salgsareal i sentrum 17.mai.        

Les tilbudet her   

Brev til gårdeiere i sentrum om omførselsalg

 Les brevet her

Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel

Les forskriften her

Invitasjon til informasjonsmøte angående årets borgertog 

Les invitasjonen her