Nærdemokrati

Nærmiljøutvalg

Vi planlegger et treffpunkt for alle nærmiljøutvalgene og kommunen. Nærmere innkalling og saksliste kommer. 

Hold av kvelden mandag 24 april!
Vi møtes på Sandefjord medisinske senter kl 18.00

I hver barneskolekrets (1-7) etableres et nærmiljøutvalg (NMU).

Nærmiljøutvalg er på plass eller under etablering for alle kretser i nye Sandefjord kommune. Det er holdt dialogmøter for etablering av og informasjon om nærmiljøutvalg i tidligere Andebu og Stokke kommuner. Alle skolekretser var representert.

  • mandag 6. februar i Andebu herredshus 24 personer møtte.
  • mandag 13. februar i Stokke rådhus 28 personer møtte.

 

Oppgaver

  • Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
  • Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe
  • Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon
  • Definere egne satsningsområder
  • Forvalte kommualt tilskudd

Retningslinjer

  • Partipolitisk uavhengige og nøytrale
  • Egne juridiske enheter med hvert sitt organisasjonsnummer, og har årsmøter der det bestemmes antall medlemmer og varamedlemmer mm

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Overordnede målsettinger

Overordnede målsettingene for nærdemokratiordningen.

Vedtekter

Nærmiljøutvalgene bør etableres med utgangspunkt egen mal for vedtekter tilrettelagt av Sandefjord (0710) kommune i samråd med Brønnøysundregistrene. Nærmiljøutvalg som har eldre vedtekter oppfordres til å oppdatere disse snarest.

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg - word

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

Bakgrunn for nærdemokratiordningen