Nærdemokrati

Nærmiljøutvalg

I hver barneskolekrets (1-7) etableres et nærmiljøutvalg (NMU).

Nærmiljøutvalg er på plass eller under etablering for alle kretser i nye Sandefjord kommune. 

Tilskudd utbetales etter anmodning, se

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd (word)

Eksempelmal for anmodning om utbetaling av årlig NMU-tilskudd

Husk vedlegg:

 • Protokoll/referat fra årsmøtet inkludert valg
 • Årsrapport
 • Regnskap
 • Budsjett inkludert avsetning til vedlikehold av anlegg
 • Planer/oppgaver framover

Hvert nærmiljøutvalg mottar en grunnsum 75 000 kroner. I tillegg kommer et beløp per barn og ungdom under 20 år. I 2016 var dette 69,57. Alle nærmiljøutvalg må være registret som forening i Brønnøysundregistrene, og ha kontonummer for foreningen.

For øvrige tilskudd følg med på www.sandefjord.kommune.no/tilskudd 

Kommunen inviterer til dialogmøter. I 2017 har vi hatt møter slik:

Treff og informasjonsutveksling mandag 24 april.

Dialogmøter for etablering av og informasjon om nærmiljøutvalg i tidligere Andebu og Stokke kommuner. Alle skolekretser var representert.

 • mandag 6. februar i Andebu herredshus 24 personer møtte.
 • mandag 13. februar i Stokke rådhus 28 personer møtte.

Oppgaver

 • Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge
 • Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe
 • Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon
 • Definere egne satsningsområder
 • Forvalte kommualt tilskudd

Logo

NMU logo

NMU logo liggende med tekst under

NMU logo liggende med tekst ved siden av

NMU logo liggende uten tekst

NMU logo uten tekst

Retningslinjer

 • Partipolitisk uavhengige og nøytrale
 • Egne juridiske enheter med hvert sitt organisasjonsnummer, og har årsmøter der det bestemmes antall medlemmer og varamedlemmer mm

Retningslinjer for nærdemokratiordningen

Overordnede målsettinger

Overordnede målsettingene for nærdemokratiordningen.

Vedtekter

Nærmiljøutvalgene bør etableres med utgangspunkt egen mal for vedtekter tilrettelagt av Sandefjord (0710) kommune i samråd med Brønnøysundregistrene. Nærmiljøutvalg som har eldre vedtekter oppfordres til å oppdatere disse snarest.

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg - word

Mal for vedtekter nærmiljøutvalg

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

Bakgrunn for nærdemokratiordningen

 

 Logo for nærmiljøutvalgene i Sandefjord kommune