Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Ansattsøk i nye Sandefjord kommune vil bli opprettet senere. Dersom du ikke kjenner direktenummeret eller e-postadressen til den du skal ha tak i, vil du få hjelp fra vårt sentralbord.

Sentralbord: 33 41 60 00

Sentralbord Stokke og Andebu er foreløpig i drift og betjener de som er stasjonert i Stokke og Andebu:  33 29 50 00/33 43 81 00.

E-post til kommunen (postmottak@sandefjord.kommune.no)

E-post til webansvarlig for kommunens nettsider (eu@sandefjord.kommune.no)

Besøksadresse

Rådhuset
Sandefjordsveien 3

Åpent alle hverdager klokken 8.00-15.30

Servicekontor i Andebu og Stokke


Det er opprettet midlertidig servicekontor

I Andebu:  Sidebygningen (Stallen) på herredshuset åpent 09.00 - 15.00 alle dager
I Stokke:  Rådhuset Nygårdsalle 1 åpent 08.00 - 15.30 alle dager

Postadresse

Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fakturaadresse

Pr e-post:
regnskap@sandefjord.kommune.no

Pr post:
Sandefjord kommune
Fakturamottak
Postboks 2016
3202 Sandefjord

Skatteoppkreveren i Sandefjord

Postboks 2040
3202 Sandefjord

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer: 916 882 807

Bankforbindelse

Sandefjord kommune har avtale med Sparebank 1

Kommunenummer

Kommunenummer: 0710

Vakttelefoner

Nødnummer

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112/02800
Ambulanse: 113

Legevakt

Telefon: 116 117 (til nærmeste legevakt)
eller 33 45 67 00 (alltid til legevakten i Sandefjord)

Telefonen er bemannet av sykepleier hele døgnet.
Åpent alle hverdager klokken 17.00-8.00. Hele døgnet i helger og høytider.

Ring legevakten også hvis du er blitt utsatt for voldtekt eller annen krise.

Besøksadresse:Bugårdsgata 9C

Les mer om legevakten

Barnevernvakt

Telefon: 33 31 02 03

Les mer om kommunens barneverntjenester

Hjemmesykepleie

I kontortid: 33 41 60 00

Kveld og helg: 33 45 67 10

Les mer om hjemmesykepleien

Vann og avløp

I kontortid: 33 41 63 10

Kveld og helg: 33 41 59 98

Incestsenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 77 77

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 91 91