Kommunesammenslåing

Fra 1.1.2017 ble Andebu, Stokke og Sandefjord slått sammen til en kommune:  Sandefjord kommune.

I sammenslåingsprosessen hadde vi en side på våre nettsider som het kommunesammenslåing.  Vi faser nå ut denne siden som hadde informasjon som var viktig i forhold til prosessen men som nå ikke er relevant lenger, nå som Sandefjord kommune er i ordinær drift.  Mye av innholdet vil du derfor finne annet sted på nettsiden under de forskjellige tjenestene.

På denne siden kan du finne informasjon om prosessen som har vært, forhandlingsutvalgets utredning, referat fra møtene i fellesnemnda og psu og alle nyhetsbrevene som er gitt ut.

Forhandlingsutvalgets utredning

Fredag 19. desember 2014 tok Stokke, Andebu og Sandefjord et viktig skritt mot en mulig kommunesammenslåing. Da undertegnet alle medlemmene i det tverrpolitiske forhandlingsutvalget fra de tre kommunene sin utredning om etablering av en ny kommune.

Utredningen har vært prinsipielle føringene for selve sammenslåingsprosessen, og ble vedtatt av de tre kommunestyrene.

Referat fra møter

Fellesnemnda og Psu

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2015, 2016 og 2017

Sammenslåingsprosessen

Informasjon om prosessen

Kommunereformen

Kommunereformen