Innkjøpskonkurranser

Skoleadministrativtsystem

Sandefjord kommune kunngjør konkurranse på nytt skoleadministrativtsystem (SAS) for kommunalområdet Kunnskap og oppvekst.

Frist for å stille spørsmål: 20.4.2017, kl.1200.
Tilbudsfrist er: 3.5.2017, kl.1200.

For nærmere informasjon vises det til kunngjøringen på doffin

 

Malertjenester, gulvlegging og tapetsering

Konkurransen gjelder 2-årig rammeavtale på malertjenester, gulvlegging og tapetsering med mulighet for å ta med materiell/utstyr til oppdragene. Oppdragsgiver har mulighet til å forlenge avtalen med 1+1 år, dvs. at avtalen kan få en varighet på inntil 4 år. Årlig omsetning anslås til ca. 3 millioner NOK. Det oppgitte volum er veiledende og er ikke bindende for oppdragsgiver. Ved nybygg eller større ombygninger vil oppdragsgiver utarbeide egne entrepriser. Rammeavtalen vil derfor i disse tilfellene ikke gjelde.
Det inngås en parallell rammeavtale med tre firmaer (dersom mulig) som rangeres i prioritert rekkefølge iht. tildelingskriteriet (pris). For nærmere informasjon om oppdraget, bla. mht. hvordan avrop på avtalen vil foretas, vises det til konkurransedokumentene som er lagt ut på doffinbasen.

Frist for å stille spørsmål er: 18.4.2017, kl. 1200.
Frist for å levere tilbud er: 28.4.2017, kl. 1200.

For nærmere informasjon vises det til kunngjøringen på doffin

 

Rammeavtale på elektrotjenester

Sandefjord kommune skal etablere 2-årig rammeavtale på elektrotjenester inkl. materiell med 3 leverandører (dersom mulig). Oppdragsgiver kan prolongere avtalen med 1+1 år. Dvs. at avtalen kan få en varighet på 4 år. Estimert oppstart av avtalen er 1.6.2017.
Oppdragsgiver skal på avtalen kunne ha mulighet til å disponere inntil 3 personer på heltid med følgende kompetanse: 2 personer med elektromontør gr. L, 1 person som er telekommunikasjonsmontør.
Avtalen har en årlig verdi på ca. 7 mill. NOK. ekskl.mva. Oppgitte volum er beheftet med usikkerhet og vil variere fra år til år. Det gis ingen garantier for oppgitte volum.

Frist for å stille spørsmål til konkurransen er: 19.4.2017, kl. 1200.
Tilbudsfrist er: 3.5.2017, kl.1200.

For nærmere informasjon vises det til kunngjøringen på doffin

 

Vises ingen konkurranser nedenfor, har vi for tiden ingen utlyste konkurranser.