Politiske møter, råd og utvalg

Politisk møtekalender

Møtekalender

Oversikt over politiske møter, møtebehandling og vedtak.  

Ved å gå inn på det aktuelle råd eller utvalg kan du se hvilke medlemmer utvalget har og ved å gå på det aktuelle møtet kan du se hvilke medlemmer og hvilke varamedlemmer som møtte i dette møtet.

Møteplan 2017

Møteplan 2017 - oversikt

Innkallinger og protokoller 2016

Her ligger innkallinger og protokoller fra kommunestyret, formannskapet og andre utvalg og råd fra det første kommunestyremøte i nye Sandefjord og ut året.