Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.

I Sandefjord kommune holdes valglokalene åpne søndag 10. september og mandag 11. september.

Stemmerett

Her kan du se hvem som har stemmerett ved årets stortingsvalg.

Legitimasjon

Det er legitimasjonsplikt for å avlegge stemme. Legitimasjonen må være med bilde.

Er du ikke folkeregisterført i Sandefjord?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Sandefjord 30. juni 2017, kan du ikke stemme i Sandefjord på valgtingsdagene (10. og 11. september). Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme på valgtingsdagene i den kommunen hvor du er manntallsført 30. juni.

Valglokaler på valgtingsdagene

I Sandefjord holdes valglokalene åpne

 • søndag 10. september kl 12.00 - 18.00 
 • mandag 11. september kl 10.00 - 21.00

Det er fint hvis du tar med valgkortet når du skal stemme, da det forenkler valgfunksjonærens arbeid og det går raskere for deg å stemme. Husk også legitimasjon med bilde.

Du kan stemme på følgende steder i Sandefjord 10. og 11. september:

 • Sandefjord rådhus
 • Breidablikk ungdomsskole
 • Haukerød skole
 • Ranvik ungdomsskole
 • Varden ungdomsskole
 • Andebu ungdomsskole
 • Stokkehallen
 • Vennerød skole
 • Melsom skole

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme følgende tre steder i Sandefjord fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september:

Servicetorget i Andebu:
Mandag - fredag: kl 08.00 - 18.00
Lørdag 26. august og lørdag 2. september: kl 10.00 - 15.00

Servicetorget i Stokke:
Mandag - fredag: kl 08.00 - 18.00
Lørdag 26. august og lørdag 2. september: kl 10.00 - 15.00

Sandefjord bibliotek:
Den første uken har biblioteket sommertider, så da er åpningstidene:
Torsdag 10. august: kl 10.00 - 16.00
Fredag 11. august: kl 10.00 - 16.00
Lørdag 12. august: kl 10.00 - 14.00

Fra mandag 14. august er åpningstidene:
Mandag - torsdag: kl 10.00 - 19.30
Fredag: kl 10.00 - 16.30
Lørdag: kl. 10.00 - 15.00


Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen fristen tirsdag 12. september kl 17.00. Forhåndsstemmer som kommer til kommunen etter dette tidspunktet blir forkastet (stemmen må være avlagt i forhåndsstemmeperioden).

Tidligstemming

Dersom du ikke har anledning til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene kan du i perioden 1. juli til 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme, tlf 33 41 60 00.

Du kan levere tidligstemme i Sandefjord selv om du er manntallsført i en annen kommune. 

Valgkort

Valgkortene sendes ut innen 10. august. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med når du skal stemme. Det forenkler valgfunksjonærens arbeid og det går raskere for deg å stemme. Husk at du må ha med legitimasjon med bilde.

Dersom du ikke har fått valgkort og lurer på hvilken kommune du er manntallsført i, kan du ringe valgsekretariatet på tlf 33 41 60 00. Det er din folkeregisteradresse 30. juni i valgåret som bestemmer hvilken kommune du skal stemme til.

Manntallet

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Manntallet for Sandefjord blir lagt ut til ettersyn ca 1. juli på biblioteket i Sandefjord (Hjertnes), og på servicekontorene i Andebu og Stokke.

Begrunnet klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord, eller e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Stemming på institusjon

For velgere som bor på institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på følgende institusjoner i Sandefjord:

Andebu sykehjem, Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter, Nygård bo- og behandlingssenter, Lunden senter for demensomsorg, Mosserød aldershjem, Sandefjord rehabiliteringssenter, Sandefjord kretsfengsel, Sandefjord videregående skole, Solvang eldresenter, Bugården eldresenter, Framnes eldresenter, Forsmannssenteret, Ranviksenteret, Sandefjord medisinske senter, Hvidtgården, Gjennestad videregående skole, Melsom videregående skole, Soletunet bo- og behandlingssenter, og Engveiensenteret.

Det er satt opp informasjon på den enkelte institusjon med tidspunkt for institusjonsstemming. Det blir også annonsert i Sandefjords blad.

Stemming hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller på forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme den siste uken før valget. For å søke kan du enten ringe oss på tlf 33 41 60 00, eller sende oss en e-post med navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer så tar vi kontakt med deg. Frist for å søke om hjemmestemming er torsdag 7. september.

Stemming i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Slik stemmer du dersom du befinner deg utenlands.

Sametingsvalget

Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett ved Sametingsvalget. Stortingsvalget og sametingsvalget foregår samtidig.

Forhåndsstemming Sametingsvalget:
Du kan forhåndsstemme på biblioteket i Sandefjord fra 10. august.

Stemming til Sametingsvalget på valgtingsdagene 10. og 11. september:
Er du folkeregistrert i Sandefjord og innført i samemanntallet, kan du stemme på valgtingsdagene 10. og 11. september. Stemming til Sametingsvalget på valgtingsdagene kan kun gjøres på Sandefjord rådhus.

Her finner du mer informasjon om Sametingsvalget.

Mer informasjon om valg

Du finner mer informasjon om valg på Regjeringens egne nettsider.

Valgsekretariat

Valgansvarlig:
Ole Jacob Olsen
tlf 33 41 63 14
e-post ole.jacob.olsen@sandefjord.kommune.no

Valgmedarbeider:
Ann-Karin Larsen
tlf 33 41 97 80
e-post ann-karin.larsen@sandefjord.kommune.no

IT-anvsvarlig:
Steffen Borge
tlf 33 41 92 80
e-post steffen.borge@sandefjord.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?