Livredningskurs 2016 - 2017

I henhold til gjeldende lovverk skal alle som har tilsynsansvar ved svømming/bading eller aktiviteter ved vann årlig dokumentere livredningsferdigheter.

Livredningskurs - fornye sertifisering

Informasjon og påmelding

Livredningskurs - hovedsertifisering

Informasjon og påmelding