Livredningskurs 2017

I henhold til gjeldende lovverk skal alle som har tilsynsansvar ved svømming/bading eller aktiviteter ved vann årlig dokumentere livredningsferdigheter.

Livredningskurs - hovedsertifisering og fornye sertifisering

Informasjon og påmelding

Påmeldingsfristen for livredningskurs i mai er utgått