Pris for barnehage

Maksimalpris

Fra 1. januar 2017 er maksimalprisen 2730 kroner pr måned. Barnehagene kan ta tilleggsbetaling for kost.

Redusert betaling

Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 500 500 kroner brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. 

Søk om redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % av maksimal sats for barn nummer to og 50 % fra og med barn nummer tre.

Familien betaler full sats for det barnet som har størst barnehagetilbud. Ved likt barnehagetilbud til søsken, betaler familien full sats for det eldste barnet.

Familien får kun søskenmoderasjon når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse.

Kontakt styreren i den enkelte barnehagen for å få ytterligere og mer detaljert informasjon.

Forskrift

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (ekstern lenke)