Skoler i Sandefjord

Skolestart 16. august 2017

Barneskolene

Barneskolene starter til følgende tidspunkt: 1. trinn kl. 9.00 og 2. – 7. trinn kl. 8.30

Med unntak av:

Andebu

 skole

 1. trinn

 

 kl. 9.00

 

 

 2.-7. trinn

 kl. 8.50 

Bokemoa

 skole

 1. trinn

 

 kl. 9.00

 

 

 2.-7. trinn

 kl. 8.25

Høyjord

 skole

 1.-7. trinn

 

 kl. 8.15

 

 

 

 

Vennerød

 skole

 1. trinn

 

 kl. 9.15

 

 

 2.-7. trinn

 kl. 8.00

 

Ungdomsskolene

Alle trinnene på hver skole starter samtidig:

Andebu

 

ungdomsskole

   

kl. 8.50

Breidablikk

 

ungdomsskole

   

kl. 8.20

Bugården

 

ungdomsskole

   

kl. 8.30

Ranvik

 

ungdomsskole

   

kl. 8.20

Stokke

 

ungdomsskole

   

kl. 8.30

Varden

 

ungdomsskole

   

kl. 8.15

 

Sandefjord kulturskole

Det er felles semesteråpning for samtlige elever og deres foresatte i Forum ved Sandefjord videregående skole onsdag 16. august kl. 18.00.

 

Sandefjord voksenopplæring

Det er skolestart onsdag 16. august kl. 8.30. Det gjelder også norskopplæring for flyktninger.

Finn din skole

Se komplett liste over adresser i Sandefjord og hvilke skoler de sokner til

Ønsker du å bytte skole?

Se skolene i kartet

Andebu skolekrets

Ungdomsskole: Andebu ungdomsskole

Barneskoler:

Breidablikk skolekrets

Ungdomsskole: Breidablikk ungdomsskole 

Barneskoler:

Bugården skolekrets

Ungdomsskole: Bugården ungdomsskole

Barneskoler:

Ranvik skolekrets

Ungdomsskole: Ranvik ungdomsskole

Barneskoler:

Stokke skolekrets

Ungdomsskole: Stokke ungdomsskole

Barneskoler:

Varden skolekrets

Ungdomsskole: Varden ungdomsskole 

Barneskoler:

Voksenopplæring

Grunnskole for voksne

Norskopplæring for voksne innvandrere

Private skoler

Moe skole (ekstern lenke)

Mokollen skole (ekstern lenke)

Skagerak International School (ekstern lenke)