Oversvømmelse og lekkasje

Vannlekkasje og oversvømmelse?

  • Ved akutte situasjoner utenom arbeidstid, ring rørleggervakt på tlf  33 41 59 98
  • Ved behov for lensepumping, ring brannvesenet på tlf 33 41 60 00
  • I vanlig kontortid, ring teknisk etat på tlf 33 41 60 00
  • Ring forsikringsselskapet ditt.
  • All elektrisk strøm i de oversvømmede lokalene og rommene kobles ut. Pass imidlertid på at eventuelle dreneringspumper ikke stanses.
  • Flytt om mulig gjenstander og inventar som kan ta skade av vann og fuktighet.
  • Vær nøye med hygienen etter kontakt med avløpsvann som har trengt inn.
  • Noter alle tiltak du gjorde før, under og etter oversvømmelsen for å begrense skaden. Det kan være nyttig for en eventuell erstatningssak.

Se også brosjyre om kjelleroversvømmelser.

Tilstopping/tilbakeslag

Ved kloakkstopp og tilbakeslag av avløpsvann fra hovedledningen, ta kontakt med kommunen.

  • Kl. 8-15.30: Teknisk etat, tlf. 33 41 63 10
  • Utenom arbeidstid, vakttelefon 33 41 59 98

Vannledningsbrudd

Ved utvendige vannledningsbrudd vil avdelingen for vann og avløp sørge for vannavstengning.

Les mer om restverdisikring her