Feiing

Feiing og tilsyn

Du blir varslet om besøk av feieren med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På varsel-lappene er det derfor påstemplet et direktenummer til den aktuelle feieren.

Ved feiing er det svært ønskelig at huseier/beboer er til stede. I enkelte tilfeller kan vi avtaler at huseier/beboer gjør alt klart for feiing. Da må du selv ta ut sot fra sotluken. I slike tilfeller ber vi om at du kvitterer på varsel-lappen at alt er klargjort, det vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket.

Ved tilsyn huseier/beboer være til stede.

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Hvert fjerde år skal vi også kontrollere at fyringsanlegget er intakt og fungerer som forutsatt.

Du kan lese mer om feietjenesten og dine rettigheter/plikter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (ekstern lenke). 

Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

For øvrig er feiervesenet tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Feieavgift

Feieavgiften er inkludert i de kommunale avgiftene.

Brann- og feiervesenet

Besøksadresse:

Hystadveien 9
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 10