Byggesaker

Finn byggesaker som er tilknyttet en bestemt eiendom. Du kan enten søke på adresse eller på gårds- og bruksnummer.

Vi jobber med å publisere eldre dokumenter, og du vil antakelig oppleve at noen dokumenter ennå ikke er tilgjengelige. Send oss i tilfelle en e-post og oppgi saksnummer. Om det aktuelle dukumentet ikke er unntatt offentlighet, vil vi om mulig publisere det eller eventuelt sende deg det.