Landbruk i Sandefjord

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret holder for tiden til i Andebu herredshus sidebygningen.

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • jordloven
  • skogbruksloven
  • konsesjonsloven
  • forurensingsloven, landbruksrelatert forurensing

 Andre oppgaver:

  • jord- og skogbruksforvaltning
  • bygdeutvikling
  • skogfondordningen

Skjema fra Landbruksdirektoratet

Alle skjema som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Postadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Telefon: 33 43 81 60

Kontaktperson: Marilyn Marskar

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33416305

Kontaktperson: Sanela Jacobsen

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438160

Kontaktperson: Bergljot Styrvold

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438161