Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Landbruk i Sandefjord

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er stasjonert i Andebu sentrum 26, 2. etasje. (over biblioteket).

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • jordloven
  • skogbruksloven
  • konsesjonsloven
  • forurensingsloven, landbruksrelatert forurensing

 Andre oppgaver:

  • jord- og skogbruksforvaltning
  • bygdeutvikling
  • skogfondordningen

Skjema fra Landbruksdirektoratet

Alle skjema som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Andebu

Telefon: 33 43 81 60

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62