Velferdsordninger

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. For mer informasjon om ordningen og vilkår, se SLFs nettside om velferdsordninger.

Kontaktperson

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 59                    

Avløsing ved ferie og fritid

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 20. januar.

Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 20. januar.

Landbrukdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid:

Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing (ekstern lenke).

Avløsing ved sykdom mv.

For å søke om avløsing ved sykdom skal det brukes søknadsskjema SLF-151. Her er link til skjema for avløsertilskudd ved sykdom (skjema SLF-151).

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing (ekstern lenke).

Landbruksvikar

Vestfold Landbrukstjenester BA formidler landbruksvikartjenester for hele Vestfold. Den kommunale landbruksvikarordningen ble avviklet fra januar 2008.

Her finner du mer informasjon om Vestfold Landbrukstjenester.

Tidligpensjon for jordbrukere

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Her er link til mer informasjon om tidligpensjon på Landbruksdirektoratets sine nettsider.

Søknad            
For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema SLF-108 fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet kan lastes ned fra www.slf.dep.no eller fås ved henvendelse til  landbrukskontoret. Vi kan svare deg på spørsmål om ordningen og gjøre en forhåndsvurdering. 

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Postadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Telefon: 33 43 81 60

Kontaktperson: Marilyn Marskar

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33416305

Kontaktperson: Sanela Jacobsen

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438160

Kontaktperson: Bergljot Styrvold

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438161