Pågående gravearbeider

Krokemoveien

Berørte gater: Krokemoveien (fra Klaras vei til Raveien) (se vedlagt kart)

Start: Januar 2016
Slutt: Juli 2017

Beskrivelse: Sandefjord kommune har startet arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i Krokemoveien fra Klaras vei opp til Raveien

Bilatkomst til den enkelte eiendom langs gravetraseen kan i perioder bli hindret av anleggsarbeidene. De berørte blir orientert på forhånd. 

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Hjarand Marthinsen, tlf: 976 24 540
Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Berørte gater: Nedre Movei, Miliveien, Ollebakken og Øvre Lundenvei (se vedlagt kart)

Start: November 2014
Slutt: Juni 2017

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Hjarand Marthinsen, tlf: 976 24 540

Rukla G etappe 1

Berørte gater: Høstsgate/pukkestadbakken, Pukkestadveien, Bakkegata, Hystadveien og Ekebergata (se vedlagt kart)

Start: Mars 2014
Slutt: 2018

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Hjarand Marthinsen, tlf: 976 24 540
Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 913 49 044

Huslyveien, Melsomvik

Berørte gater: Huslyveien, Konows vei og Melsomvikveien (FV 303) (se vedlagt kart)

Start: April 2017
Slutt: Desember 2017

Beskrivelse: Sanering og anlegg av nye vann- og avløpsledninger

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Espen Furuhaug, tlf: 958 93 012

Engveien, Stokke

Berørte gater: Engveien og Jevnakerveien (se vedlagt kart)

Start: November 2016
Slutt: Juni 2017 for vann og avløp, september 2017 for vei

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger samt reetablering av berørte veier. Siste lag med asfalt blir lagt i september 2017.

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Guro J. Berby, tlf: 33 41 63 67

Entreprenør: Seim Maskin AS
Anleggsleder: Knut Hallvard Brunvatne, tlf: 934 81 921

Holtebakken - Oterveien, Stokke

Berørte gater: Ragnhildrødveien, Oterveien, Moaveien, Elgveien, Holtebakken og Bokelundveien (se vedlagt kart)

Start: August 2016
Slutt: September 2017

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger samt reetablering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C.Fon AS
Anleggsleder: Leif Markgren, tlf: 958 97 433

Hauanområdet, etappe 2

Berørte gater: Hauanveien og Hauanåsen (se vedlagt kart)

Start: Februar 2016
Slutt: Juni 2017

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger samt reetablering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Arianit Neziri, tlf: 33 41 63 45

Entreprenør: Entreprenørteknikk AS
Anleggsleder: Espen Hansen, tlf: 415 37 044

Framnesveien

Berørte gater: Framnesveien (Fv261) fra Verkstedveien - Rødsveien (se vedlagt kart)

Start: Juni 2017
Slutt: September 2018

Beskrivelse: Etablering av gang- og sykkelvei langs Framnesveien. Sanering av vann- og avløpsledninger langs deler av strekningen. Reetablering av berørte veier. 

Byggherre: Vestfold fylkeskommune (Sandefjord kommune)
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Daniel Solstad, tlf: 458 64 777

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

Gravesøknader i Sandefjord