Salg, servering og skjenking

Høring

Sandefjord kommune har sendt ut forslag til alkoholpolitisk handlingsplan på høring. Høringsfrist er 3. mai 2017.
Høringsdokumentene finner du her:

Høringsbrev
Alkoholpolitisk handlingsplan
Forslag til forskrift
Salgstider 

Serveringsbevilling

For å drive serveringssted må du ha

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Søk om serveringsbevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha:

 • serveringsbevilling
 • skjenkebevilling

Søk om serveringsbevilling         Søk om skjenkebevilling

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling (ekstern kobling).

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Enkeltarrangement med alkoholservering

Kommunen kan gi skjenkebevilling både for lukkede og åpne enkeltarrangement. Du må sende søknad senest 3-4 uker før arrangementet.

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement

Søk om skjenkebevilling for lukket selskap

Utvidet skjenkebevilling

Kommunen kan også gi utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søk om skjenkebevilling - endrede vilkår for en enkelt anledning

Salgsbevilling

For å selge alkoholholdig drikk må utsalgsstedet ha salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.

Søk om salgsbevilling

Styrer og styrers stedsfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling (ekstern kobling).

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager.

Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Meld driftsendring

Etablererprøve for serveringssted

Det kreves kunnskap om økonomistyring og relevante regler, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, konkursloven, arbeidsmiljøloven og alkoholloven.

Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøven. Prøven skal besvares elektronisk.

Sted: rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 90 minutter

Tillate hjelpemidler: Du kan benytte lovsamlinger. Disse får du utlevert før prøven

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Neste prøver

Første halvår 2017:

 • 15. februar
 • 15. mars
 • 19. april
 • 10. mai
 • 14. juni

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Oppgi navn, adresse, mobilnummer og personnummer.
Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp til prøven.

Pensum til etablererprøven

"Kunnskapsprøven i etablererprøven" kan du bestille fra VINN Narvik. Boken koster 400 kroner fritt tilsendt.

Kunnskapsprøver for bevilling

Kunnskapsprøvene for salgsbevilling og skjenkebevilling avholdes på samme dag og besvares elektronisk. Det er ingen begrensinger i antall ganger du kan gå opp til prøvene.

Sted: rådhuset, Sandefjordsveien 3

Oppmøtetid: kl. 12.30

Varighet: 60 minutter

Pris: 400 kroner per gang

NB! Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.

Neste prøver

Første halvår 2017:

 • 15. februar
 • 15. mars
 • 19. april
 • 10. mai
 • 14. juni

Påmelding senest mandag før prøven avholdes.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Oppgi navn, adresse, mobilnummer og personnummer.
Det er bindende påmelding. Vi sender faktura hvis du ikke møter opp til prøven.

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling
Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Kurs og prøve

 • 7. mars, kurs og prøve i etablererloven
 • 8. mars, kurs og prøve i salgs- og skjenkebevilling

Pris: 1200 kroner per deltager (inkluderer enkel lunsj)

Påmelding innen 24. februar.

Påmelding: Meld deg på via e-post

Rapporter omsetning av alkohol

Omsetningsoppgave for skjenkebevillinger

Omsetningsoppgave for salgsbevillinger

Frist for innrapportering er 19. mars.

Saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Saksbehandlingstider søknad om salgs- og skjenkebevilling

Åpnings- og skjenketider

Salg av øl i skatteklasse 1 skal følge forretningens normale åpningstider:

 • vanlige hverdager til kl. 20.00
 • dager før søndager og helligdager til kl 18.00
 • påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften til kl 16.00

Åpnings- og skjenketider er fastsatt i forskrift for salgs- og skjenkebevillinger i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00