Leie av torgplass

Torgplass for salg i Sandefjord

På torget i Sandefjord er det mulig å leie plass for salg. Det er anledning til å ta en plass så lenge det er ledig. Det er ikke nødvendig å henvende seg til Sandefjord kommune først.

Her kan du stå:

  • Vest - langs Jernbanealleen
  • Syd - mot Matrosgata (tidligere Skippergata) på torget

Betaling

  • Det er kun tillatt med én plass = 2,5 x 3 meter
  • Plassen kan leies per dag for 360 kroner
  • Parkeringsovervåkingen kommer og krever inn avgiften
  • Frivillige organisasjoner som ikke driver forretningsmessig virksomhet, er unntatt fra å betale avgift

Tidsrom for salg

  • Hverdager kl. 6.00-20.00
  • Lørdager og dager før helligdager kl. 6.00-18.00
  • Salg er ikke tillatt på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai
  • Plassene skal være ryddet for boder, bord, varer og annet utenom disse tidene. De som har benyttet plassene, plikter å rydde etter seg og fjerne alt avfall.

Plass på torget for lag og foreninger

Hvis du representerer et lag eller en forening som ønsker å stå på torget og ikke selge noe, kan du sende en  e-post til Miljø- og plan (tidligere teknisk etat) for å registrere deg. Du må oppgi hvilken dato og tidsrom du ønsker å stå på torget, hvilken organisasjon du representerer og om det skal brukes høyttalere, og hvor mye plass du trenger. Dersom flere ønsker å bruke høyttalere vil det kun bli gitt plass til en organisasjon om gangen.

Strømuttak