Melding og godkjenning av lokaler

Meld eller søk godkjenning?

Virksomheter som er underlagt forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre (ekstern lenke), må melde lokalet til kommunen.

Tatovering og hulltakingsvirksomhet må søke om godkjenning, mens andre virksomheter kun skal sende melding.

Send melding eller søk om godkjenning

Søknad/melding skal sendes

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger.

Frisør, hudpleie, massasje

Frisør- og hudpleievirksomhet må oppfylle hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Virksomheten må sende melding til kommunen, se blå knapp øverst på siden.

Det samme gjelder for eksempel fotterapi, fotpleie, håndpleie, massasje og aromaterapi. 

Solarium

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til kommunen. Se blå knapp øverst på siden.

I tillegg skal virksomheten sende melding til Statens strålevern

  • før oppstart
  • ved salg til nye eiere
  • ved nedleggelse eller driftsstans
  • ved navneendring

Meld til Statens strålevern

Du finner mer informasjon om solarium på sidene til Statens strålevern (ekstern lenke).

Tatovering og piercing

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av kommunen, se blå knapp øverst på siden.

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Seksjon helse og oppvekst

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80