Renere Sandefjordsfjord

Vi Støtter Renere Sandefjord

Nå skal vi rydde!

– Oppryddingen skal hindre spredning av miljøgifter utover i fjorden. Indre del av fjorden skal igjen bli mer egnet til fiske, bading og friluftsliv, sier Ole Jakob Hansen, kommunens prosjektleder.

Les mer
Nå skal vi rydde!