– Høyere vekst enn SSB la til grunn

Om kort tid vil innbyggertallet i Sandefjord passere 65.000. Bare det siste året har tallet på Sandefjordinger økt med 598 personer.

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi stadig blir flere innbyggere i Sandefjord. Ved utgangen av 2021 var det 64.943 innbyggere i Sandefjord kommune. Det er snakk om en prosentvis vekst som er vesentlig større enn den nasjonale veksten.

 

– Gode planer bidrar

– Sandefjord kommune har tradisjonelt hatt en ganske stabil folkevekst på omtrent en prosent i året. Prognosene til SSB er lavere fremover, men vi fikk en vesentlig høyere vekst enn SSB la til grunn i 2021. Jeg tror vi har gode forutsetninger for å få til det fremover også. Gode planer for bolig- og næringsutvikling bidrar til det, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Sammenlignet med de andre kommunene i Vestfold er befolkningsveksten i Sandefjord litt over middels. Med en prosentvis vekst det siste året på 0,93, er Sandefjord et stykke bak «vinnerkommunen» Holmestrand som kan notere vekst på 2,68 prosent og Tønsberg kommune som har en vekst på 1,35 prosent.

– Vi ser at urbaniseringen fortsetter. Selv om befolkningsveksten i Oslo er lavere enn før, så flytter de som flytter ut av Oslo til relativt urbane kommuner. Sandefjord kommune har en flott bykjerne, i tillegg til fine landlige omgivelser. Disse kvalitetene gjør at vi står oss godt i en sammenlikning med kommuner som Fredrikstad, Hamar, Drammen og Tønsberg – for å nevne noen kommuner som vi «konkurrerer» om nye innbyggere med, sier Gudbjørgsrud.

 

Bedre tjenester til innbyggerne

Det er noen av kommunene i Vestfold som sliter med å få sving på befolkningstallene sine.  Larvik har bare 0,59 prosent vekst, Færder 0,77 og i Horten har det faktisk vært en liten nedgang i folketall det siste året.

– Det er viktig for kommunen å ha en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet. Positive fødselstall og tilflytting er viktig for å bidra til en god demografisk balanse, samtidig som det gjør at vi får en større andel av de økonomiske rammene som fordeles til kommunene. Over tid bidrar dette til høyere skatteinntekter og bedre grunnlag for å finansiere gode velferdstjenester til innbyggerne, sier kommunedirektøren.

Han påpeker også at en netto tilvekst i befolkningen viser at Sandefjord kommune er en attraktiv kommune å bosette seg og drive næring i.

– Dette er helt sentrale målsettinger for oss. Sandefjord kommune er den fjortende største kommunen i Norge og den største i Vestfold og Telemark – vi er på vei fra å være en mellomstor til å bli en stor kommune. Det aller viktigste er likevel at de som bor her i utgangspunktet trives. Det er det beste konkurransefortrinnet for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 11.03.2022