12 nye bedrifter miljøsertifiserte

Mandag og onsdag denne uka var Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch på besøk hos 13 lokale bedrifter som har blitt miljøsertifisert. Sandefjord har dermed om lag 220 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, og er med det den femte største kommunen i Norge i antall sertifiseringer, bare slått av storkommunene Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

De som fikk utdelt diplom denne uka var Fatland AS, Temptech AS, Stansefabrikken Products AS, Draga AS Sandefjord, Eneri Fiber AS, PEC Elektro Sandefjord AS, Optimera proffsenter Sandefjord, Optimera Byggsystemer Andebu, Sandefjord Turn & Idrettsforening, Coretrek AS, Nextcom Norge AS, Nextcom Evolution AS og Jernia Stokke AS.

Vi gratulerer alle med sertifisering og ønsker lykke til videre med miljøarbeidet.
Det er virkelig flott å se at så mange bedrifter i Sandefjord innfører miljøledelsessystemer. Ved å sertifisere bedriften blir miljøarbeidet satt i fokus og system. På denne måten kan alle bidra til at vi minimerer kommunens klimagassfotavtrykk, tar vare på lokalmiljøet og får et godt arbeidsmiljø. Og ikke minst tror vi næringslivet i Sandefjord får god konkurransekraft i en tid med stadig større krav til bærekraftig virksomhet.

Dersom du eller din bedrift/organisasjon/arrangement sitter med tanker om miljøsertifisering, arrangerer Sandefjord næringsforening gruppesertifiseringer. Det gjør det enda enklere å gjennomføre en sertifisering for små og mellomstore organisasjoner. Klikk på lenken under for påmelding til neste informasjonsmøte 25. august (næringsforeningens hjemmesider):  https://bit.ly/3xcPdtz

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 08.04.2022