12 nye smittet siste døgn

Det er påvist covid-19 smitte hos 12 personer i Sandefjord siste døgn. Seks av disse var kjent og ble informert om i går, mandag. Nærkontaktene er informert og de 12 som er i hjemmeisolasjon får tett oppfølging av smittesporingsteamet.

For de aller fleste er smittekilden kjent, siden de er nærkontakter til allerede smittede personer. 11 er voksne, mens en er i barneskolealder og elev ved Sande skole. I samsvar med retningslinjene fra FHI vurderes ikke medelever eller ansatte på skolen som nærkontakter i denne saken, og skal følgelig ikke i karantene. Rektor har i morgentimene sendt ut informasjon til foreldre og ansatte, og bruker i dag tiden sammen med kontaktlærerne til å informere og trygge elevene på skolen.

Per i dag er 65 personer i hjemmeisolasjon i Sandefjord. Totalt er det påvist 159 smittetilfeller siden mars.

17.11.20