123 nye barn i Sandefjord første kvartal

For første gang siden 2009 er det en økning i fødselsratene i Norge. I Sandefjord ble det født 123 nye barn i første kvartal i år.

Kommunen hadde en netto innenlands tilflytting i årets første måneder: 608 nye innbyggere flyttet inn, mens 563 flyttet ut. Dette ga en netto tilflytting på 96 personer. Samlet ble folkevekst i Sandefjord på 102 personer i første kvartal. Dermed har vi 64 447 innbyggere i kommunen. 

 - Det er veldig gledelig at befolkningen i kommunen vokser. Ikke minst er det gledelig å se at det fødes bra med barn. Mer enn 600 nye innenlandske innflyttere viser at Sandefjord kommune er en attraktiv kommune å bosette seg i. Dette gir inspirasjon i det viktige arbeidet vi nå går inn i med ny kommuneplan, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Oppdatert: 20.08.2021 kl.13:08

Publisert: 19.05.2021