15 nye positive

Det er påvist 15 nye smittetilfeller tirsdag, alle med kjent eller svært sannsynlig smitteårsak.

To av de smittede jobber ved Nygård sykehjem. Begge var i karantene fra før, så det har ikke vært behov for nye smitteverntiltak utover de som allerede er innført. Avdelingene som er berørt (kun en med smitte), følges opp tett med jevnlig testing av alle beboere og ansatte.

Til sammen 72 personer har fått påvist smitte i Sandefjord så langt i 2021.

13.01.21