4-årig avtale på vinterdrift

Sandefjord kommune skal etablere 4-årig avtale på vinterdrift (brøyting og opsjon på strøing/fresing) av kommunale veier, gang- og sykkelveier, plasser samt arealer til kommunale bygg.

Konkurransen omfatter i alt 26 roder, men det kan gis tilbud på en eller flere roder. Dette er oppdrag som er interessant for flere av kommunens bønder og mindre entreprenørselskap.

Ny avtale trer i kraft 15. oktober i år.

Frist for tilbydere å stille spørsmål om konkurransen er allerede tirsdag 26. mai,  mens fristen for å levere tilbud er fredag 5. juni. 

Konkurransen er lagt ut på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-346751

For nærmere informasjon, ta kontakt med Anders Sæther Tøvik, mob: 90 24 80 18, Anders.Sether.Tovik@sandefjord.kommune.no

22.5.20