SaBla Kor er en av foreningene som mottar tilskudd fra kommunen. SaBla Kor er en av foreningene som mottar tilskudd fra kommunen.

7,5 millioner til lag og foreninger

Neste uke skal det fordeles drøyt 7,5 millioner kroner til 147 lag og foreninger i kommunen. Tilskuddene blir delt ut etter søknad og retningslinjer som er vedtatt av de folkevalgte.

Årets fordeling besluttes endelig av hovedutvalget for kultur, idrett og fritid tirsdag 14. juni. De 147 foreningene som mottar tilskudd fra årets pott, har til sammen 25 300 medlemmer. Av disse er 9842, dvs 39%, under 25 år.

Hvilke lag og foreninger som får tilskudd, og hvor mye, kan du lese her.

Du kan lese saksutredningen med blant annet kriteriene for komme innunder tilskuddsordningen her

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 10.06.2022