7,5 millioner til lag og foreninger

140 ulike lag og foreninger i Sandefjord kommune deler en kommunal tilskuddspott på 7,5 millioner kroner i 2021.

Det er et stort spenn av frivillige lag og foreninger i Sandefjord kommune. Listen som viser hvem som i år får tilskudd fra kommunen, viser at ikke mindre enn 140 ulike grupper nå får penger. 

Det er 7,5 millioner som deles ut til foreningene, etter gitte kriterier:

«Tilskudd kan gis til frivillige, ikke-kommersielle foreninger innenfor kommunalområdets virkefelt, dvs. foreninger som har som formål å arbeide for barn og unge, kultur, historieformidling og kulturminnevern, idrett og friluftsliv, religiøse foreninger m.fl., og som på den måten bidrar til god folkehelse og videre utvikling av kommunen.»

Fordelingen av pengene kan du se her.

Rådmannen berømmer den store frivillige innsatsen, tilpasningene og kreativiteten som er vist under pandemien. Årets fordeling av kommunalt tilskudd vil være et viktig bidrag til det arbeidet foreningene gjør og for å sikre et fortsatt mangfoldig kultur, og idrettsliv når situasjonen normaliserer seg.

Det var Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid som bestemte tildelingen i sitt møte 31. august. Du kan lese hele saken her.

Oppdatert: 06.09.2021 kl.10:15