Momskompensasjon for frivillige foreninger

Søknadsskjema for momskompensasjon er nå åpnet.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten.

Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der finner du også selve søknadsskjemaet

Husk fristen 1. september. 

Oppdatert: 02.08.2022 kl.08:43

Publisert: 03.06.2022