Algeoppblomstring i Goksjø

Det er observert algeoppblomstring i Goksjø i nærheten av roklubben på Semsbakken. Det er sannsynlig at dette kan være cyanobakterier (blågrønnalger). Ved slik oppblomstring frarådes aktiviteter som medfører eksponering for vannsprut eller kontakt med vannet (som bading, fisking, roing og alle former for vannsport).

Cyanobakterieoppblomstring kan ses som fargede flak, klumper eller skum på vannet, eller ved at hele vannet er farget. Fargen er ofte blågrønn, men noen arter er grønne, gulgrønne eller rødbrune. 

Cyanobakterier, også kalt blågrønnalger, er en gruppe bakterier som finnes naturlig i vann. Under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene, oftest i næringsrike innsjøer. Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) med ulik giftighetsgrad og/eller lukt- og smaksstoffer. Toksinene er i visse konsentrasjoner giftige for mennesker og dyr. Cyanobakterier er bare et problem ved høye konsentrasjoner, det vil si når det er en oppblomstring.

Vann som inneholder høye konsentrasjoner av toksinproduserende cyanobakterier kan forårsake forgiftninger ved svelging av vann, eller svelging og inhalering av vannsprut. Kontakt med toksinene kan også forårsake forskjellige allergiske reaksjoner. Hvis man bader i vann med høyt innhold av cyanobakterier kan man få hud-, øye- og øreirritasjoner. Hunder bør heller ikke bade, fordi de som regel vil drikke vannet.