Åpen kontordag om jernbanen

TIrsdag 5. februar har Bane NOR åpen kontordag på Sandefjord bibliotek

Bane NOR er på plass på Sandefjord bibliotek  med åpen kontordag tirsdag 5. februar kl. 13 - 18.30.

På den åpne kontordagen vil det være anledning til å snakke med medarbeidere i Bane NOR, se på kart og 3D-modell, og stille de spørsmål du måtte ha. Ved stor pågang må det beregnes noe ventetid.

Arrangementet skjer i høringsperioden for kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Stokke – Larvik. Denne høringsperioden startet 13. desember 2018 i Sandefjord og 17. januar 2019 i Larvik.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning ligger ute til høring og offentlig ettersyn. Disse dokumentene og elektronisk kart er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.banenor.no/tonsberg-larvik

Har du innspill, forslag eller kommentarer til kommunedelplanen? Send dine merknader til Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no eller i brevs form til: Bane NOR, postboks 4350, NO-2308 Hamar.

Har du merknader til planene i Sandefjord kommune merkes eposten/brevet: «Kommunedelplan Sandefjord saksnr. 201811235». Frist for innsendelse i Sandefjord er 13. februar.

For merknader til planene i Larvik kommune merkes eposten/brevet med «Kommunedelplan Larvik saksnr. 201811236». Frist for innsendelse i Larvik er 15. mars 2019.