Åpen svømmehall, stengt ishall

Det er innført flere forsterkede nasjonale smitteverntiltak for hele landet fra og med 4. til og med 19. januar.

Disse presiseringene gjelder i Sandefjord kommune:

Kultur og fritid

  • All organisert idrettsaktivitet* stanses i idrettshaller, gymnastikksaler, svømmehaller og Bugården ishall.
  • Åpen hall i Bugården ishall holdes stengt.
  • Utendørstreninger for barn og unge under 20 år kan fortsette, hvis det kan holdes god avstand mellom utøverne.
  • Sandefjord svømmehall holdes åpen for publikum med noe begrenset kapasitet.

Gymnastikk for elever

  • Kroppsøvingstimer* i idrettshallene, gymsaler og timer i Bugården ishall for skoler og barnehager kan benyttes, som planlagt, innenfor skolens og barnehagens egne kohorter.

Besøk og aktiviteter ved institusjoner

  • Besøk ved bo- og behandlingssentrene begrenses de neste to ukene. Kun pårørende til beboere/pasienter i livets siste fase og ved andre særskilte tilfeller, kan komme på besøk. Du må gjerne ringe avdelingen hvis de har behov for det.
  • Sandefjord medisinske senter innfører besøksforbud. har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte avdeling direkte.
  • Bo og servicesenterne er stengt for brukere utenfra. All aktivitet opprettholdes som før for beboerne. 
  • Dagtilbud for demente er det åpent som vanlig

.