Illustrasjon av planforslag Andebu sentrum av KB Arkitekter Illustrasjon av planforslag Andebu sentrum av KB Arkitekter

Åpent for innspill om Andebu sentrum

Det har blitt utarbeidet et forslag til regulering for utvidelse av Andebu sentrum. Denne reguleringsplanen er nå på høring.

Planforslaget omfatter et areal på ca. 33 dekar og legger til rette for tre felt med kombinert bebyggelse og anlegg, herunder forretning, kontor, bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting og boliger, med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, gangforbindelser, torg og parkeringsarealer.

I sør er det to mindre felt med rent boligformål og tilhørende lekeplass. 

Vi inviterer til åpent møte for naboer og andre interesserte om reguleringsplanen.

Sted: Andebu Ungdomsskole
Når: Mandag 22. mai kl. 18.00-19.30

Ansatte fra kommunen vil også være tilgjengelige for spørsmål og informasjon utenfor Meny-butikken i Andebu torsdag 1. juni kl. 14.00-17.00.

Les mer her om saken og hvor du kan sende dine innspill.

Oppdatert: 09.05.2023 kl.10:52

Publisert: 09.05.2023