Åpne møter i uke 50

Der det ikke står annet, blir møtene avholdt i Sandefjord rådhus

Mandag 11.12.
Eldrerådet kl. 11 på Kamfjordhjemmet
Kontrollutvalget kl. 15
Ungdomsrådet kl. 17

Tirsdag 12.12.
Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg kl. 18 på Soletunet i Stokke
Hovedutvalget for næringsutvikling og eiendomsforvaltning kl. 18

Onsdag 13.12.
Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling kl. 18
Hovedutvalget for miljø- og plansaker kl. 13.30

Torsdag 14.12.
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap kl. 18 på Stokke rådhus

Saklister og møteinnkallinger til de forskjellige råd og utvalg kan du lese her.